Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki İşletme Bölümüne 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren yeniden öğrenci alınacak.

YÖK TEKLİFİ ONAYLADI

Yapılan açıklamaya göre; Hitit Üniversitesi'nin İşletme Bölümü'ne yeniden öğrenci alınması yönündeki teklifi, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun bulundu.

MEB'ten sınıfta kalma ile ilgili yeni karar MEB'ten sınıfta kalma ile ilgili yeni karar

30 ÖĞRENCİ ALINACAK

Böylelikle 2023-2024 eğitim-öğretim yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne 30 öğrenci alımı yapılacak.

21 FARKLI ÜLKEDEN 101 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

İşletme Bölümünde, 2019 yılında Hitit Üniversitesi bünyesinde oluşturulan uluslararasılaşma stratejisi bağlamında eğitim-öğretim faaliyetleri uluslararası öğrencilerle devam ediyor. Bölümde 21 farklı ülkeden 101 uluslararası öğrenci bulunuyor.

İŞLETME VE İHTİSASLAŞMA

İşletme Bölümü, Hitit Üniversitesinin ihtisaslaşma alanı olan Makine ve İmalat Teknolojileri kapsamında önemli rol oynuyor.

Makine ve imalat teknolojileri alanında üretim sürecinin yanı sıra bu süreci destekleyen ve işletme verimliliğinde önemli payı olan yönetim, üretim, insan kaynakları, pazarlama, satış, finansman ve muhasebe gibi işletme fonksiyonlarının katkısı önem arz ediyor.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2023 yılında 30 öğrenci alacak İşletme Bölümü ile aktif bölüm sayısı 8’e yükselmiş oldu.