Özel Ço­rum Sı­nav Ana­do­lu Li­se­si 2023-2024 Eği­tim-Öğ­re­tim yı­lı Ge­le­nek­sel Me­zu­ni­yet Tö­re­ni bü­yük bir coş­kuy­la ger­çek­leş­ti­ril­di.

Yıl­dız­park’ta ger­çek­leş­ti­ri­len me­zu­ni­yet tö­re­nine Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Adli Yargı  Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Borsa Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya,  okul ida­re­ci öğ­ret­men, öğ­ren­ci ve me­zun olan öğ­ren­ci­le­rin ai­le­le­ri ka­tı­ldı. 

Say­gı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İs­tik­lal Mar­şı’nın okun­ma­sı ile baş­la­yan prog­ra­mın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Sı­nav Eği­tim Ku­rum­la­rı Ku­ru­cu Mü­dü­rü Se­la­mi Tüy­süz

"Saygıdeğer velilerimiz, sizlerden emanet olarak aldığımız değerli evlatlarınızı; idarecilerim, öğretmenlerim ve tüm çalışma arkadaşlarım ile birlikte özgüveni yüksek, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden bilgili, görgülü, ülkesini ve insanları seven bireyler olarak, sizlere tekrar takdim etmekten dolayı onur ve gurur duyuyorum." dedi

Tüm öğrencilere bundan sonraki başta eğitim-öğretim hayatları olmak üzere tüm girişimlerinde ve çalışmalarında başarılar dilieyen Tüysüz, konuşmasının devamında şunları söyledi;

"Çocuklarınıza olan desteklerinizin ve güvenin devamını temenni ediyorum. Değerli öğretmen arkadaşlarım, bir anne ve baba şefkati ile kucaklayıp, erdem ve bilgi ile donattığınız bir nesli daha bugün buradan uğurluyoruz. Onlara gösterdiğiniz rehberlik, şefkat ve ilgi için sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Mezuniyet törenleri hepimiz için duygusal törenlerdir. 4 yıldır hep birlikte emek verdiğimiz öğrencilerimize bugün o emeklerini taçlandırdığımız gündür. Değerli velilerimiz, binbir emekle okutup büyüttüğünüz gençlerin 12 yıllık zorunlu eğitim sürecini böylece tamamlamiş bulunmaktayız. Onlar için hayattan yeni bir yol, yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonraki hayatları başarılı, sizleri gururlandıracak huzurlu ve mutlu hayatları olur inşallah. Değerli öğretmenlerim, yeni nesli Cumhuriyet'in fedakar öğretmen ve eğitimcileri olarak sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin eseri olacaktır, demiştir Mustafa Kemal Atatürk. Sizler de bu bilinçle hareket ederek öğrencilerimizin en iyi şekilde yetiştirmek için büyük emek harcadınız, büyük bir gayret gösterdiniz. Şahsım, öğrencilerim ve velilerim adına sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler son sözlerim sizlere 4 yıl boyunca birçok değişik ders gördünüz, birçok farklı konuda bilgi ve beceri kazandınız ve inanıyorum ki şimdiden bu bilgilerinde büyük bir kısmını unuttunuz ve kullanmadığınız bilgileri ileride unutacaksınız, bunu biliyorum. Ama, ancak bunların dışında biz sizlere asla unutmamanız gereken şeyleri de öğrettik. Bunları asla ama asla unutmayacaksınız. Neyi unutmayacaksınız, biliyor musunuz? Size öğrettiğimiz vatan sevgisini unutmayacaksınız, size öğrettiğimiz ülke ve bayrak sevgisini unutmayacaksınız, size öğrettiğimiz Atatürk sevgisini asla unutmayacaksınız. Sevgili öğrenciler sizlere son nasihatimdir. Öncelikle sizleri yetiştiren anne ve babalarınıza hayırlı bir evlat olun onlara karşı sevgi ve saygınızı asla esirgemeyin. Unutmayın ki sevgide özgürlük, saygıda mecburiyet vardır. Vicdan ve merhamet sahibi olun. Vicdanınıza sığmayacak hiçbir şeyi kim olursa olsun size yaptırmasına izin vermeyin. Büyüğünüzü, küçüğünüzü, çocukları, doğayı, hayvanları, çevreyi sevin, koruyun, kollayın. Kendinize güvenin ama bu güveniniz, bu özgüveniniz kendinizi geliştirmenize asla engel olmasın. En önemlisi de hiçbir zaman bu ülkeyi sevmekten vazgeçmeyin. Unutmayın, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bizim bütün umudumuz gençliktedir. Sevgili gençler yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. Işığınız Cumhuriyet, rehberiniz Atatürk olsun. Ülkemizin geleceği siz değerli gençlerimizin bundan sonraki her başarısı gurur kaynağımız olacaktır."

Okul Mü­dü­rü Muhammet Çırak ise ko­nuş­ma­sın­da öğ­ren­ci­ler­den ay­rıl­ma­nın hüz­nü­nü ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, me­zun olan öğ­ren­ci­le­re eği­tim ha­yat­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­di.

Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan bayrak ve flama devir teslim töreni düzenlendi.

Kargı’da kurulan serada ilk hasat yapıldı Kargı’da kurulan serada ilk hasat yapıldı

Mezun olan öğrenciler adına okul birincisi Kardelen Süzer bir konuşma yaparak, yaş kütüğüne ismini çaktı.

Programın devamında çeşitli spor dallarında dereceye yapan öğrencilere plaketlerini Okul Kurucu Müdürü Selami Tüysüz ve protokol üyeleri verdi.

Me­zu­ni­yet bel­ge­le­ri­ni alan me­zun öğ­ren­ci­ler me­zun ol­ma­nın se­vin­ciy­le, prog­ram so­nun­da bü­yük bir coş­ku içe­ri­sin­de hep bir­lik­te kep­le­ri­ni ha­va­ya ata­rak me­zu­ni­yet se­vin­ci­ni do­ya­sı­ya ya­şa­dı­lar.

Ça­lan mü­zik eş­li­ğin­de dans ede­rek, me­zun ol­ma­nın coş­ku­su­nu ve gu­ru­ru­nu ya­şa­yan öğ­ren­ci­ler mut­lu­luk­la­rı­nı ai­le­le­ri ile pay­laş­tı.

Prog­ram so­nun­da me­zun öğ­ren­ci­ler ho­ca­la­rı ve ai­le­le­riy­le bol bol ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­ke­rek ha­yat­la­rın­da dö­nüm nok­ta­sı olan bu an­la­rı­nı ka­yıt al­tı­na al­dı­lar. 

Editör: Murat Karasu