İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2023 yılında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Kronik Yara Bakımı Ünitesinde

2023 yılında 1800 hastanın il dışından olmak üzere toplam 3 bin 478 diyabetik ayak, venöz ülser, arterial ülser ve bası yarası tanısı olan hastalara hizmet verildiği belirtilerek, kliniğe başvuran hastaların 38’inin diyabetik ayak ve yanık servisinde yatarak tedavilerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji kliniği bünyesinde faaliyet gösteren İnme Ünitesinde 2023 yılında tedavi edilen akut inmeli hasta sayısının 178, İV trombolitik tedavi uygulanan hasta sayısının 56 olduğu, Yanık Ünitesinde yatarak tedavi alan hasta sayısının ise 78 olduğu ifade edildi.

Çorum’da evde sağlık hizmetlerinin 10 Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından verildiğinin dile getirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“16 ekip aracı ve 125 personel ile hizmet vermekte olup, ilk hizmet vermeye başladığı 2010 yılından itibaren 2023 yılı sonuna kadar toplam ulaşılan hasta sayısı 34.207’dir. 2023 yılı içerisinde 4.792 yeni hasta evde sağlık hizmetlerine kayıt olmuş ve toplamda 16.353 hasta evde sağlık hizmeti almıştır. İlgili hastalara 48.242 ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızın belirlediği ziyaret sıklığı değeri 3 olup, İlimizde ziyaret sıklığı 2023 yılı için 3,05 olarak hedef değere ulaşılmıştır. 20.10.2023 tarihli Bakanlığımız yazısı gereğince ilimiz sağlık tesisleri ‘YAŞAM’ ekipleri ile evde sağlık hizmetleri ekiplerince 100 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ikametinin bulunduğu mekânda (evinde/yerinde) ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı içerisinde ‘‘Sağlıkta Kalite Standartları Evde Sağlık Seti-Hasta Deneyim Anketleri Analizi’’ kapsamında Koordinasyon Merkezimizce hastanelerimiz Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanan hastalara Anket Uygulama Rehberine göre belirlenen 400 hastaya hasta deneyim anketi uygulanmış olup Memnuniyet Oranı % 97,77 olarak sonuçlanmıştır.

SAĞLIKLI YAŞ ALMA MERKEZLERİ (YAŞAM)

İlimizde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sungurlu Devlet Hastanesi, Osmancık Devlet Hastanesi, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi, Alaca Devlet Hastanesi, Bayat Devlet Hastanesi, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi ve Mecitözü İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde YAŞAM kurularak hizmet vermeye başlamıştır. Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri; 80 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşması, evinde ve yerinde sağlık hizmeti alması, ihtiyaç duyulduğunda uzaktan sağlık hizmeti ile muayene ve danışmanlık hizmeti verilmesi, hastane ulaşımı ve hastane içinde alacağı sağlık hizmetinin koordinasyonunun sağlanması amacıyla hizmet vermektedir.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ

2023 yılında Toplum Sağlığı Merkezinin ulaşılan hasta sayısı 8501, yılsonu kayıtlı aktif sayısı 519, ortalama başvuru sayısı 411’dir.

UYKU TANI VE TEDAVİ HİZMETLERİ

İlimizde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 yataklı ve Göğüs Hastalıkları Hastanesinde 6 yataklı olmak üzere iki tane uyku laboratuvarı ile hizmet verilmektedir.  2023 yılsonu itibari ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 278, Göğüs Hastalıkları Hastanesinde 959 hastaya hizmet verilmiştir.

HASTA OKULU

Hastaların hastalıklarıyla baş edebilmelerine ve hastalıkları ile ilgili tedaviler hakkında bilgi alabilmelerine imkân sağlayarak onlara gereken bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan bir süreçtir. Kamu Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı sağlık tesislerimizde yıl içerisinde 2400 hasta ve hasta yakınına hasta okullarımızda eğitimler verilmiştir.

GEBE OKULU

Kamu Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı 5 hastanemiz bünyesinde bulunan Gebe Okullarında “Gebelik Öncesi Eğitim, Doğum Öncesi Eğitim, Doğuma Hazırlık ve Doğum Eğitimi, Doğum Sonu Dönem Eğitimi ve Babalar için Doğuma Hazırlık Eğitimleri” verilmektedir. Yıl içerisinde toplam 1776 gebeye eğitim verilmiş olup, 445 gebe 3 oturumu tamamlayarak “Katılım Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

DİYABET OKULU

Diyabetli bireylerimizin interaktif katılımını ve hastalık hakkında bilinçlenmesini sağlamak amacıyla Başkanlığımıza bağlı toplam 5 hastanemizde (Erol Olçok EAH, Sungurlu D.H, Osmancık D.H, Atıf Hoca D.H ve Alaca Devlet Hastanesinde) “Diyabet Okulu” bulunmaktadır. Yıl içerisinde bağlı sağlık tesislerimizde 450 kişi 6 modül eğitimini tamamlayarak diploma almaya hak kazanmıştır.

SÜRVEYANS ve ERKEN UYARI SİSTEMİ FAALİYETLERİ

İlimizde Erken Uyarı kapsamında değerlendirilip takibi yapılan ve OYS’ye  (Olay Yönetim Sistemi) girilen 12 adet gıda kaynaklı salgın olayında etkilenen toplam 163 kişinin takibi yapılmış, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleriyle işbirliği içinde olay yerinden gıda numuneleri alınmıştır.  Bakanlığımız ana deposundan/sözleşme yapılan ilgili firmalardan temin edilerek İlimiz ve ilçelerimizdeki hastanelere, Cezaevlerine ve İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezlerine Covid-19 PCR testi için toplam 5950 (beşbindokuzyüzelli) adet VTM’nin (Viral Nükleik Asit Ekst. Edici ve Koruyucu Taşıma Sıvısı) planlaması ve dağıtımı yapılmıştır.

Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sisteminin (İZCİ) günlük olarak takibi yapılmakta olup, burada uyarı niteliğinde olan C4 sinyallerine istinaden vaka araştırılması yapılmak üzere OYS’ye (Olay Yönetim Sistemi) 107 giriş yapılmıştır. OYS‘ye girilen vakalarla ilgili İlçe sürveyans yetkilileriyle irtibata geçilip, epidemiyolojik olarak aralarında bir bağ olup olmadığının araştırılması sağlanmakta, buna göre aralarında bağ bulunmayanlar gün içinde kapatılmakta, bağ kurulanlar (kümelenme, ortak yenilen içilen olması durumunda) ise su ve gıda numunesi alınarak incelenmesi sağlanmıştır.

TÜBERKÜLOZ ÇALIŞMALARI

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Tarama aracıyla, 15/05/2023-18/05/2023 tarihlerinde Çorum Merkez Kapalı ve Açık Cezaevinde 600 kişiye, 08/05/2023-11/05/2023 tarihlerinde Çorum Sungurlu Kapalı Cezaevinde 822 kişiye, 12/05/2023 tarihinde İskilip Açık Cezaevinde 53 kişiye ve 10-11 Kasım 2023 tarihlerinde Çorum Merkez L Tipi Cezaevinde 1836 kişiye PA AC grafisi ile tüberküloz taraması yapılmıştır.

AŞI FAALİYETLERİ

Aşı Uygulamaları: İlimiz Devlet Hastanelerinde doğum sonrasında ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde 0-13 yaş grubu bebek ve çocuklara toplam 91.076 doz aşı uygulaması yapılmıştır. Sağlık kurumlarımızda çalışan doktor, yardımcı sağlık personeli ve diğer personeller olmak üzere toplam 752 kişiye mevsimsel grip aşısı yapılmıştır. Çorum genelinde 850 kişi hacı adayına ve 1976 kişi umreci adayına olmak üzere toplam 2826 kişiye Konjuge Menenjit aşısı yapılmıştır.

SAĞLIKLI SU VE SU SANİTASYONU          

    İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, ilimiz merkez, ilçe ve köy yerleşim yerlerinden halkın tüketimine sunulan içme ve kullanma suyu şebekelerinde 1.115 izleme noktasından; Kontrol İzlemesi (fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik parametreler yönünden su analizi) amacıyla 2.180 adet su numunesi alınmış, Denetim İzlemesi amacıyla 947 su numunesi alınmış, kalıntı dahil fiziksel ve kimyasal parametreler yönünden değerlendirilmiş,

İlimizde halkın tüketimine sunulan içme ve kullanma suyu şebekelerinin serbest bakiye klor ölçümleri günlük olarak yapılmış ve toplam 23.589 adet serbest (bakiye) klor ölçümü gerçekleştirilmiştir.

TÜTÜN VE DİĞER BAĞIMLILIK YAPICI MADDELERLE MÜCADELE

Ahmet Soyubek vefat etti Ahmet Soyubek vefat etti

2023 yılında metruk binaların tespiti ve kontrol altına alınmasının sağlanması hususunda sekretaryası Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında Kasım ayı itibariyle; İlimiz genelinde tespit edilen metruk bina sayısı 1086’dır. 788 metruk bina yıkılmış, 256 bina korunaklı hale getirilmiş, 23 binanın yıkımı henüz gerçekleşmemiştir. Kültür varlığı / sit alanı tescilli bina sayısı ise 19’dir. 2023 yılında sağlık tesislerimizde bulunan 6 adet sigara bırakma polikliniğinde yıl içerisinde, 912 ilk muayene olarak müracaat edilmiş, devamında kontrol muayeneleri ile birlikte toplam 1620 kişi hizmet almıştır. 2023 yılı içerisinde tütün denetim ekipleri tarafından ilimizde bulunan işletmelerde toplamda 28.957 denetim gerçekleştirilmiş, 26 tane ihlal tespit edilmiştir. Merkez denetim ekipleri tarafından 13 ilçemizde görev yapan denetim görevlilerine; denetim, ihbar kapatma, ceza yazma ve yazılan cezaların sisteme işlenmesi konularında eğitimler verilmiştir.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ

Tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla farklı illerden aileleri ile birlikte ilimize gelen vatandaşlarımızın hizmetlere erişim konusunda bilgi yetersizlikleri önemli sağlık sorunları yaşamalarına sebep olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, erken ölüm, sakatlık ve hastalıkların en fazla görüldüğü bu grubun temel sağlık hizmetlerine erişimlerini artırmak, sağlık sorunlarını kontrol altına almak ve sunulan hizmetleri sürdürülebilir kılmak oldukça önemlidir. Bu kapsamda Müdürlüğümüze bağlı her Toplum Sağlığı Merkezinden üçer kişilik ekip oluşturularak her ay en az iki kez mevsimlik tarım işçileri yerinde ziyaret edilmiştir. Sağlık taramalarının yapılması gebe-bebek ve lohusa izlemlerinin yapılması gerekli durumlarda hastaneye sevklerinin yapılması, her mevsimlik tarım işçisinin Aile Hekimlerine "Misafir Hasta" olarak kaydının yapılması, gebe-bebek ve çocuk aşılamalarının aşı takvimine göre tamamlanması, Aile Planlaması Eğitimi, emzirme eğitimi yapılması sağlanmıştır.”

Editör: Haber Merkezi