Eğitim Sen’den konser

Eği­tim Sen Halk Mü­zi­ği Top­lu­lu­ğu ta­ra­fın­dan, Dev­let Ti­yat­ro Sa­lo­nu’nda iki gün bo­yun­ca Halk Mü­zi­ği kon­se­ri et­kin­li­ği dü­zen­len­di. 

Eğitim Sen’den konser

FA­TİH BAT­TAR
Eği­tim Sen Halk Mü­zi­ği Top­lu­lu­ğu ta­ra­fın­dan, Dev­let Ti­yat­ro Sa­lo­nu’nda iki gün bo­yun­ca Halk Mü­zi­ği kon­se­ri et­kin­li­ği dü­zen­len­di. 
Eği­tim Sen Halk Mü­zi­ği Top­lu­lu­ğu ta­ra­fın­dan iki gün bo­yun­ca sü­ren kon­ser et­kin­li­ği­ne ka­tı­lan­lar, Tür­kü zi­ya­fe­ti ya­şa­dı.
Eği­tim Sen Halk Mü­zi­ği Top­lu­lu­ğu bir­bi­rin­den gü­zel eser­le­ri ses­len­di­re­rek, ka­tı­lım­cı­la­ra unu­tul­maz an­lar ya­şat­tı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER