Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü Çorum'da Hıdırlık'ta sahabe kabirlerini ziyaret etti.

Bir 1 kişi görseli olabilir

SMA'lı İbrahim için gerekli para toplandı SMA'lı İbrahim için gerekli para toplandı

Tokat'ta düzenlediği konferans sonrası Çorum'a da uğrayan Ünlü, sahâbe-i kirâmdan Suheyb-i Rûmî, Ubeydullâh el-Ğâzî Radıyallâhu Anhumâ ve Amr ibnü Ma'dî keribe Radıyallâhu Teâlâ Anh Hazretleri’nin kabr-i şerîflerini ziyâret etti.

Filistin için dua eden Ünlü, Çorum'daki sahabe kabirleri i-ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabındna bir paylaşımda bulunarak; "

Tokat’a sohbet için gittiğinden dolayı Çorum’a geri dönmek zor olur diye düşündüğünden acaba Çorum’da bulunan sahâbe kabirleri makâm mıdır, kabir midir diye rivâyetler muhtelif olduğu için gideyim mi gitmeyeyim mi şeklinde bir tereddüt geçirince Kur’ân istihâresi yaptığında el-Enfâl Sûresi'nin “Siz onları öldürmediniz velâkin Allah onları öldürdü. Habîbim! Attığın zaman sen atmadın velâkin Allah attı.” (el-Enfal Sûresi: 17) âyet-i kerîmeleri zuhûr edince burada ma'nevî bir sır olduğunu, bu mübâreklerin ziyâretlerinde Ğazze’nin kurtuluşu için ve Müslümanlara fetih nasîb olması için yapılacak duâların kabûl edileceğine dâir tefâülde bulundu. Bu niyetle bu zâtları ziyâret etti ve yapılan duâlarda gerçekten rûhâniyetlerin hazır olduğu ve İslâm’a yardım için sebepler halk edileceğine dâir işâretler belirdi ve ziyâretlerden bir saat sonra Devlet Bey’in açıklaması ve Hâriciye Bakanımız Hakan Fidan Beyefendi’nin “Biz Ğazze’deki Müslümanların soykırıma uğramasına müsaade etmeyeceğiz." şeklindeki beyânı vâkî olunca bu da ayrı bir tefâül olarak devletimizin oradaki mazlûm Müslümanlara sâhip çıkacağı ve yardım edeceği husûsunda Yahûdîye ta'vîz vermeyeceği anlaşılmış oldu. Allâh-u Teâlâ, bu yüce sahâbenin cihâdları ve şehâdetleri hürmetine ve bu vatan topraklarımızda döktükleri kanlar bereketine vatanlarımızı ve İslâm vatanlarını işgallerden ve her türlü tehlikelerden masûn-u mahfûz eylesin, özellikle Ğazze ehline yardım eylesin, bir an önce kurtuluşlarını müyesser eylesin ve onlara da bizlere de vatanlarımızda dînimizi güven içerisinde yaşama imkânları nasîb eylesin ve bu İslâmî hürriyetimizi günbegün müzdâd eylesin. Âmîn!" ifadelerini kullandı.

Bir 1 kişi ve yazı görseli olabilirBir 1 kişi görseli olabilir