Çorum Şeker Fabrikası 2021-2022 kampanya döneminde kotasını tamamlamayan çiftçilere yönelik ceza uygulanmadığını açıkladı.

Çorum Şeker Fabrikası’ndan kamuoyunda çıkan haberlere yönelik yapılan açıklamaya göre; “2021-2022 kampanya döneminde kotasını tamamlayan çok sayıda çiftçimize herhangi bir ceza uygulanmadı. Az sayıda çiftçimizin kotasını tamamlayamamasından ötürü %50’si kesilen ceza uygulamasının dışında kalan %50 kısım için ikinci bir şans tanındı.” 2022-2023 yeni sezonunda eksik kotanın tamamlanması ile kesilen cezanın da silineceğini duyuruldu.
Ayrıca 2022-2023 kampanya döneminde geçmiş sezondan eksik kalan kotasını tamamlayan ve yeni sezon için taahhüt ettiği kotayı tamamlayan çiftçiye her bir ton için 800 TL pancar, 40 TL küspe ve 60 TL kota tamamlama primi olmak üzere toplam 900 TL ödeneceği belirtildi. “Çorum Şeker Fabrikası olarak amacımız çiftçimizin pancar ekimi için prim ile teşvik edilerek pancar üretiminin sürekliliğinin sağlanması ve çiftçimizin daha yüksek kazanç elde etmesidir.” denildi

Fabrika ayrıca Türkiye’de 900 TL pancar fiyatı ile en yüksek ödemeyi yapan fabrikanın Çorum Şeker Fabrikası olduğunu açıkladı.