Çorum'da organik tarım yapan üreticilere destek verilecek Çorum'da organik tarım yapan üreticilere destek verilecek

Çorum Haber'in geçmiş dönem Genel Yayın Yönetmeni, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı, Çorum Haber Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ın kardeşi Mustafa Yolyapar, ve­fa­tı­nın 9. yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le kabri başında anılacak.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen anma programı, 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 11.00’de Ulu Mezarlık'ta gerçekleşecek.

1980’le­rin or­ta­la­rın­dan baş­la­ya­rak Ço­rum ye­rel ba­sı­nı­na çey­rek asır­dan faz­la hiz­met et­miş olan Mus­ta­fa Yol­ya­par, 12 Ekim 2014 ta­ri­hin­de, kalp da­mar­la­rın­da mey­da­na ge­len ani tı­kan­ma ne­de­niy­le 48 ya­şın­da ha­ya­ta ve­da et­miş­ti.