HURŞİT BOZKURT

Her seçim sürecinde havaalanı, hızlı tren ve Acemi Birliği’nin gündeme geldiğini hatırlatan Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, “Havaalanı, hızlı tren ve acemi er eğitim birliği siyasetin vaat listesinin olmazsa olmazları arasındadır. Bugün, yarın, ertesi gün, haftaya, gelecek aya derken seçim biter, vaatler rafa kalkar. Çay ocaklarında, esnaf arasında, dost meclisinde konuşulsa da Çorum için söylenenler sözde kalır” dedi.

Bedii Onan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü’nün Kırıkkale-Samsun hızlı tren hattı ile ilgili yaptığı açıklamayla ilgili yazılı mesaj yayınlayarak, “Unuttuğumuz platonik yatırımı tekrardan hatırlamamızı sağladı. Tarih 2053. Unutmayalım. Otuz yıla kadar şehrimize hızlı tren gelecek” açıklamasında bulundu.

Çorumlu sanayici ve müteşebbislerin hakkının verilmesi gerektiğinin altını çizen Onan, “Seksenleri, doksanları, iki binleri yaşarken çok ama çok sayıda büyük, küçük fabrikalar açtılar. Üretim yaptılar, istihdam sağladılar. Katma değer ürettiler. Tarım şehrini, sanayi kenti unvanına taşıdılar. Tuğla ve kiremit üretmekle başlayıp, makine yapar hale getirdiler” diye konuştu.

İtfaiye bir günde 26 anız  yangınına müdahale etti İtfaiye bir günde 26 anız yangınına müdahale etti

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı verilerine göre, Yozgat’ın sanayi ve üretim amaçlı kuruluş sayısının yok denecek kadar az ve Çorum ile kıyaslanabilir seviyede olmadığını aktaran Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Keza aynı ajans verilerine göre Sivas şehrinde de şehrimiz ile kıyaslanabilecek kayda değer sanayi ve üretim tesisi yoktur. Yozgat Üniversitesi yerleşkesinin çok iyi planlandığını ve tamamlandığını bilgi olarak vermek gerekir.

Peki, Ankara-Yozgat-Sivas şehirleri arasına hızlı tren hattı neden yapılmıştır? Pek çok sebep ve neden ortaya konulabilir. Bahsettiğimiz hattın yapılması ile Yozgat ve Sivas şehirlerinin oldukça kazançlı olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle Yozgat-Ankara seyahat süresi bir saat seviyesine düşecektir. Bir saatlik seyahat süresi Yozgat şehrinin üretim ve üniversite tercihinde cazibesini artıracaktır. Ulaşımdaki bir saatlik süre sebebiyle üniversite tercihi açısından cezp edici olacaktır. Aynı tercih akademik kadro içinde söz konusudur.

Sanayi ve ticari açıdan oluşacak fayda ve kazançlar ismi geçen şehirler açısından ilerleyen dönemlerde görülecektir. Şehrimiz açısından baktığımızda, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Amasya-Samsun hattının yapılması Orta Karadeniz kentlerinin daha kısa sürede Ankara’ya ulaşması demektir. Hattın devreye girmesi bahsettiğimiz kentlerde ticari hareketliliğin artmasına vesile olacaktır. Ulaşımın kolaylaşması sebebiyle Hitit Üniversitesi öğrenci ve akademik kadro açısından tercih görecektir. Turistik aktiviteler rahat, kolay ve daha çabuk ulaşım sağlanması sebebiyle daha da artış gösterecek, başta hizmet sektörü ile yerel ekonomiye daha fazla maddi kazanç sağlama ortamı ile istihdam imkânı oluşabilecek ve ticari faaliyetlerde hızlanacaktır. Bütün bu faydaların yanı sıra Çorum da faaliyet gösteren firmalarının ürettiği ihraç ürünlerinin Samsun limanına taşınması da demiryolu taşımacığı sayesinde fayda sağlayacaktır.

İlimiz, Yozgat şehrine göre nüfus ve ekonomik faaliyetler açısından ileri safhadadır. Keza Sivas şehrine göre nüfus açısından % 15 küçük olmasına rağmen üretim ve ekonomik faaliyetler açısından öndedir. Samsun şehrinin nüfusu Bir milyon 375 bin, Çorumun nüfusu 525 bin, Amasya şehrinin nüfusu ise 340 bin dir. Hızlı tren hattı açıldığı takdirde Ankara-Samsun hattında fayda sağlayacağı, muhtemel yararlanacak nüfus toplamı iki milyon 100 bin civarındadır. Ankara-Sivas hattı üzerinde bulunan şehirlerin nüfusuna göre Ankara-Samsun arasında yapılacak hattın iki kat vatandaşımıza hizmet vermesi ihtimal dahilindedir. Hızlı tren başta Çorum açısından olmak üzere hat üzerideki şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız açısından mutlak bir ihtiyaçtır. Hattın 2053 yılını beklemeden yapılması ve hizmete açılması bir zorunluluktur.

Çerikli demiryolu hattı ile Çorum arasındaki mesafe yaklaşık 120 km dir. Arazinin durumu demiryolu hattının yapılması için son derece elverişlidir. Bu sebeple hattın inşası kolay ve ekstra maliyetten uzaktır. Demiryolunun karayoluna paralel inşa edilmesi ayrıca yapım süresini de kısaltacaktır.

Günümüz maliyetleri ile hızlı hattının yapımının bir kilometresinin maliyeti azami 1,5 milyon dolardır. Programa alındığı takdirde çok hızlı bir şekilde ve en düşük maliyetle yapılabilir. Çorum, Samsun, Amasya şehirlerinde yaşayan vatandaşlarımız direkt, Sinop ve Tokat şehirlerinde yaşayan vatandaşlarımız da aktarma yapmak suretiyle hızlı tren taşımacılığı ile rahat, güvenli ve adı üstünde hızlı bir şekilde yararlanabilecektir.

Çorum halkının çok istediği hızlı trenin gelmesi süreci ve takibi sadece iktidar partisine mensup siyasetçilerin işi olmaktan çıkarılması gerekir. Tüm şehrin, ticari ve sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının birlikte tanıtım ve lobi faaliyeti yapması gerekiyor. Lobi ve tanıtım faaliyetlerine Samsun ve Amasya şehirlerinin de iştirak etmesi için çalışmalar yapılmalıdır.  Şehirlerin birlikteliği ile hızlı tren istemenin haklılığının ortaya konulması daha güçlü ses vermekle mümkün olacaktır.

Hızlı tren vasıtasıyla ulaşımın kolay ve daha çabuk sağlanması sebebiyle günü birlik şehir ulaşımı ile pek çok iş kolunda ticari faaliyetler de hızlanacaktır. Çalışmaktan maksat kazanmak, fayda ve değer üretmektir. Çorum için katkı sağlayacak her türlü çalışmada bir olmak, tek ses olmak bir mecburiyettir. Birlikten doğan güç Çorum’a ve halkımıza kazanç olarak geri dönecektir.”