Hak-İş Çorum Temsilciliği 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı basın açıklaması eylemi Akşemseddin Cami bahçesinde gerçekleştirildi.

Hizmet-İş Çorum Şubesi Başkanı ve Hak-İş İl Temsilcisi Mustafa Köroğlu, yaptığı açıklamada Filistin’de yaşanan soykırıma dikkat çekerken, emekçilerin taleplerini tek tek sıraladı.

‘Bugün 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde; 48 yıldır emeğimizin ve alın terimizin hakkı için, hayat pahalılığı ve yoksullukla mücadele edilmesi için, vergide adaletin sağlanması için ve sendikal örgütlülüğün artması için meydanlardayız.’ diyen Köroğlu, açıklamasında şunları söyledi;

Emeklilikte adalet istiyorlar Emeklilikte adalet istiyorlar

“HAK-İŞ olarak, Siyonist İsrail’in ve katil Netenyahu’nun Uluslararası hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Soykırıma karşı sessiz kalan Avrupa Birliği, ABD ve onun kuklalarını nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz. Başta İslam İşbirliği teşkilatı olmak üzere, Arap Birliği ve pek çok sözde İslam ülkesini yeterli tepki ve destek vermedikleri için kınıyoruz. Yazıklar olsun onlara diyoruz. Uluslararası toplumu Filistin’de yaşanan zulme karşı harekete geçmeye davet ediyoruz.

Bugün 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününde vergide adaletin sağlanması,  enflasyon, hayat pahalılığı ve yoksulluk ile mücadele edilmesi,  iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, kayıt dışı istihdamın ve sosyal güvencesizliğin önlenmesi, işsizlik, yoksulluk ve iş bulamama endişesinin olmadığı bir yaşamın sağlanması, emeklilerimizin asgari geçim şartlarının sağlanması, kadın, genç ve engellilerin çalışma ve toplumsal hayata katılımlarının desteklenmesi, başta olmak üzere taleplerimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Emeğin, emekçinin ve hak mücadelesinin gününde sosyal adalet, refah, güvenlik ve diyalog temelli taleplerimizi sıralıyoruz:

Kıdem tazminatı hakkı korunarak yeni güvencelerle geliştirilmelidir. Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz.  Belediye ve Belediye şirketleri dâhil bütün kamu çalışanlarının Kamu Çerçeve Protokolü’ne dâhil edildiği bir model talep ediyoruz.

 696 sayılı KHK Kapsamı dışında kalan işçilerin kadroya alınabilmesine imkân sağlayacak bir düzenlemenin yapılmasını, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş gibi özlük haklarının tam olarak verilmesini istiyoruz.

6772 sayılı Kanun uyarınca Mahalli idarelerin iştiraklerinde veya şirketlerindeki işçiler için 52 günlük ilave tediyelerin ödenmesini istiyoruz.

Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılarak, toplu pazarlık kapsamının genişletilmesini, sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını talep ediyoruz.  ILO’nun C190 sayılı sözleşmesinin ülkemiz tarafından onaylanmasını istiyoruz.  İşyerlerinde “Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi” önerimizin imzalanmasını ve uygulanmasını istiyoruz.  Aile yükümlülüklerini dikkate alan, adil bir vergilendirme sistemi, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik modeli ve vergi denetiminde etkinliğin artırılmasını talep ediyoruz.  Kriz dönemlerinde gelir vergisi diliminin %10’a indirilmesini istiyoruz.  Milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı almak istiyoruz.  Emekçilerin enflasyona karşı ezdirilmemesini ve hayat pahalılığı ile yoksulluğa karşı korunmasını talep ediyoruz.  İnsanı merkeze alan daha adil ve sürdürülebilir yeni bir model istiyoruz.  Bireysel ve düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurularak, sosyal koruma sistemi güçlendirilmelidir.  İş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmadığı bir çalışma hayatı talep ediyoruz.  Sendikal örgütlülüğün artması için gerçek iş güvencesi istiyoruz.

Kayıt dışı istihdamın ve çocuk işçiliğinin önlenmesini, işsizlik oranlarının düşürülmesini istiyoruz. Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu ve Çalışma Meclisinin etkin ve düzenli bir şekilde toplanmasını talep ediyoruz. ÇAYKUR başta olmak üzere mevsimlik, geçici kamu işçileri ile kampanya işçilerinin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Ev işçileri ve bakım işçilerinin iş kanunu kapsamına alınarak sendikal haklarının sağlanmasını istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesini istiyoruz. • Esnek çalışanların emeklilik hakları başta olmak üzere ödenek ve aylıklara erişimlerin ilişkin yeni düzenlemeler oluşturulmalıdır.  Sosyal diyalog mekanizmalarının tam katılımcılık ilkesine uygun bir anlayışla yeniden yapılanmasını talep ediyoruz.  4857 Sayılı İş Kanunun, işgücünün değişen şartlarına uygun olarak sendikal hak ve özgürlüklerin güçlendirilerek ilerletilmesini istiyoruz.  Çalışanlar açısından işsizlik sigortası ödenek imkanlarının kolaylaştırılmasını ve ödenek miktarlarının artırılmasını talep ediyoruz. Engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm kırılgan gruplar için güvenli ve erişilebilir şehirler talep ediyoruz.  Kadın, genç ve engellilerin istihdamının artırılmasını, işe giriş imkanlarının ve istihdamda kalıcılıklarının geliştirilmesini istiyoruz.  Kadına yönelik şiddet ve tacizin son bulmasını, çocuk istismarının ve çocuk işçiliğinin önlenmesini istiyoruz. • Evde Bakım ve Destek Sigortasının hayata geçirilmesini istiyoruz.  Çalışma hayatının dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlayabilmesi için adil bir geçiş planının oluşturulmasını istiyoruz.  Ülkemize sığınan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz için sürdürülebilir, uyum ve işbirliği çerçevesinde yeni politikalar oluşturulmasını istiyoruz. Afetlere hazırlık, müdahale ve yeniden inşa konusunda politikalar oluşturulmasını istiyoruz.  Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlere karşı güvenli konutlar ve şehirler istiyoruz.”