Çorum Ticaret ve Sanayi Odası yarından itibaren başlayacak ve 17 gün sürecek kısıtlamada muaf tutulan işyerleri ile ilgili bir açıklama yaptı.

Genelgeye göre muaf tutulan işyerleri listesinin  www.ctso.org.tr adresinden ulaşılabileceğini belirten Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal;

“Muaf tutulan işyerleri ile çalışanları, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni ile güzergâh arasında sınırlı olmak koşuluyla izinli sayılacaklardır. Bu amaçla, muafiyet kapsamında olan işyerleri, izinli olabilmelerini, kendi düzenleyecekleri belgeler ile muafiyetlerini ispat edebileceklerdir. Muafiyet kapsamında olan işletme sahiplerimiz vergi levhası, imza sirküsü, her hangi bir tarihte düzenlenmiş Oda faaliyet belgelerini, çalışan personelleri için ise genelge kapsamında muaf oldukları iş kollarından olduğunu içeren görevlendirme yazısı ve yazının ekinde çalışanlarının bordro örneği veya sgk bildirgesini eklemeleri yeterli olacaktır.

Tam kapanma kararının alınması ile birlikte, bazı meslek örgütleri ve STK lar tarafından faaliyet belgesi veya üye olduğuna dair üye kayıt belgesi adı altında çeşitli muafiyet yazıları verildiği görülmektedir. Genelgeye aykırı bir şekilde veya ilgili makamlar tarafından yetkilendirilmeden düzenlenen bu belgeler izin belgeleri yerine geçmemektedir. Bu nedenle odamız tarafından herhangi bir izin belgesi düzenlenmemekte olup, muaf tutulan işletmelerimizin yukarıda açıklaması yapılan belgeleri yanında bulundurmaları önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı