İnsanlara kimlik ve kişilik kazandıran değerlerin başında inanç yapısı ve kutsallarıdır. Onları koruyabilmek için her topluma hakim olan dini değerleri vardır. Onun içindir ki kutsal metinlerin içinde öncelikle imam esasları yer alır. Onu korumak ve yaşatmak için ibadet şekil ve kuralları sıralanmaktadır. İlmihal kitaplarının ana konuları bunlardır.
Bir de insanların birbirleriyle ilişkilerini, aile ve toplum içindeki uyumunu ele alan kurallar vardır ki bunlar genel olarak "ahlaki değerler" başlığı altında toplanabilmektedir. Dini ölçülerde helal-haram, günah sevap kavramlarıyla çerçevelenen, toplum içinde iyi-kötü şeklinde tanımlanan bu değerler, genel olarak ahlaki değerlerdir.
Ahlaki değerler, önce aile içinde kazanılmaya başlar. Başta anne ve baba olmak üzere ailenin tüm bireyleri, çocuk için rol modeldir. Okulda ise öğretmenlerini örnek almaya başlayacaklardır. Çevre genişledikçe örnekler çoğalacaktır. İşte bu noktada çocuk, ahlaki değerleri kazanamaz ve davranışlarına aktaramazsa yanlış insanları örnek almaya başlayabilir. Onun için yetişkinler, sorumluluk makamında olanlar, önceden gerekli tedbirleri almak, iyiye ve güzele yönlendirmek, doğru eğitimi vermekle yükümlüdürler.
Bunun bilincinde olan bilginler, bu konularda müstakil kitaplar yazmışlardır. Bunların başında İmam Gazali gelmektedir. Ancak bu konuların ilk ele alınışı, tabiin dönemi alimlerinden Hasan Basri hazretlerine kadar uzanmaktadır. Bende onun yapmış olduğu 54 farz tasnifini esas alarak ahlaki değerleri ana başlıklar altında sunmaya çalıştım.
"Ahlaki değerler olarak 54 Farz" adlı bu eser, bu düşünceden hareketle hazırlanmıştır. Umarım okuyucularımıza bu alanda bir nebze de olsa yararlı olur.
Bu kitabı, Ankara'da Gülnar Yayınevi bastırdı. Dolayısıyla kitabın dağıtım ve satışını da onlar yapmaktadır.
Kitabı Gülnar Yayınevi'nden temin edebilirsiniz. Ayrıca pek çok internet sitesinden de isteyebilirsiniz. Özellikle D&R, Pandora, BKM Kitap, Kitega, Oda Kitap, Kitapyurdu, Kitapseç, Babil.com… gibi kitap satışı yapan sitelerden de temin edebilirsiniz.