MURAT ÇETİN

Sanayi Sitesinin yeni yolu asfaltlanacak Sanayi Sitesinin yeni yolu asfaltlanacak

Çöplü Arastasında balıkçılar bölgesinde bulunan binalar yıkılacak.

Belediye Meclisi’nin dün yapılan haziran ayı toplantısında ek gündem olarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı alanı olarak ilan edilen Çöplü Arastasında ki balıkçıların bulunduğu parsellerin bedelleri karşılığında devir yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesi, işlemlerin yürütülmesi, evrakların imzalanması ve diğer iş işlemlerin yapılmasında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yetki verilmesine dair madde görüşüldü. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Balıkçılar bölgesinde yer alan binaların yıkımı ile ilgili işlemleri Bakanlık adına Çorum Belediyesi yürütecek. Arazinin tapusu ise Çorum Valiliği adına çıkartılacak.