FATİH BATTAR

"Aziz Milletim Sıra Sende” temalı Çorum mitingi kapsamında Abide Kavşağında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz Türkiye’yi yolda bulmadık, zillete ve destekçilerine bırakmayacağız." dedi

Devlet Bahçeli yıllar sonra Çorumlularla bir araya geldi. Binlerce kişinin katıldığı coşkulu mitinge ellerinde Türk bayraklarıyla gelen 7’den 70’e vatandaşlar MHP, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdi.

Coşkulu kalabalığa seslenen Bahçeli de vatandaşlardan 14 Mayıs seçimlerinde hem MHP, hem Cumhur İttifakı’na hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için söz istedi.

Konuşmasında 14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen Bahçeli, yedi düvelin 14 Mayıs’ı beklediğini belirterek; “İngiliz menşeli The Economist Dergisi, muhalefetin iktidar olması halinde güney sınırlarımız boyunca bir terör koridorunun açılacağını, Türk dış politikasının tamamen değişeceğini, S-400 Hava Savunma Füze Sistemi’nin de depoya alınıp çürümeye bırakılacağını iddia etmiş. Yine aynı ülkeden yayımlanan bir gazetede Kılıçdaroğlu’nun bir tabuyu yıktığını, dolambaçlı sözlerle Erdoğan’ın kaybedeceğini ileri sürmüş. Yedi düvel 14 Mayıs’ı bekliyor.Haçlı bakiyeleri 14 Mayıs için senaryo geliştirip son kozlarını oynuyor.” dedi

‘Ne kadar Türk ve İslam düşmanı varsa zalimlerin paravan Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun arkasında duruyor.’ diyen Bahçeli;  “Terörü aklamaya, arkalamaya, arındırmaya ve asıl maksadını saklamaya niyetlenen, bu melanet niyeti siyasi, ekonomik ve diplomatik amaçlarının içine tıpkı bir mayın gibi yerleştiren ülkeler 14 Mayıs için muhal hayal kuruyor. Hakkından vazgeçmiş bir Türkiye’nin özlemini çekiyorlar. İçine kapanmış, iç meselelere gömülmüş, etnik ve mezhep bölünmesine düşmüş, tarihi ve kültürel müktesebatından kopmuş bir Türkiye için ayin yapıyorlar. Ancak hevesleri boşuna, çabaları beyhudedir. Çünkü sıra ve söz aziz milletimizdedir. Teröristin hükmü Türkiye’den geçmez. Bebek katillerinin telkin ve temennileriyle yaprak bile kımıldamaz. Küresel emperyalizmin borusu Türk vatanında ötemez. Karşımıza kim gelirse gelsin, nasıl bir güce ve imkâna sahip olursa olsun, son neferimize, son damla kanımıza kadar milli şerefimizi, milli varlığımızı, istiklal ve istikbal haklarımızı gözü kara şekilde koruyacağız. Biz Türkiye’yi yolda bulmadık, zillete ve destekçilerine bırakmayacağız. Güvencemiz Çorum’dur. Gücümüz Türk milletinin eşsiz iradesidir. Başaramazlar, Türkiye’ye diz çöktüremezler.” diye konuştu

Muhalefetin getirmek istediği ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ modeliyle Türkiye’yi  siyasi istikrarsızlık yıllarına geri götüremeyeceklerini aktaran Bahçeli; “Cumhurbaşkanı yardımcı sayısının her gün arttığı dokuz başlı zillet korkuluğuna Çorum tahammül etmez, geçit vermez. Zillet ittifakının tek yaptığı koltuk ve makam taksimidir. İşleri güçleri rant takviyesi, ikbal tahkimidir. Tek bir projeleri yoktur. Gündeme ve geleceğe dönük tek bir mesajları, kavrayıcı ve kuşatıcı sözleri, hazırlıkları, üstelik heyecan ve birikimleri yoktur. Türkiye’de istikrar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle sağlanmıştır. Geride kalan yaklaşık beş yıllık dönemde ülkemizin karşılaştığı ağır sorun ve saldırılar Parlamenter Sistemin egemenliğinde gerçekleşmiş olsaydı hiç birinin altından kalkamaz, üstesinden gelemezdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kazanımları sayesinde, devletin ve hükümetin tesirli mücadelesiyle krizlere zamanında mukavemet edilmiştir. Siyasi ve ekonomik operasyonlara her anlamda direnç gösterilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güvenlik, refah, huzur ve barış iklimini derinleştirmiş; kuvvetler ayrımını netleştirmiştir. Kazanan Türkiye olmuştur. CHP’sinden İYİ Partisi’ne varıncaya kadar koalisyon dönemlerine övgüler düzen siyasi zihniyetler milletimizin ve ülkemizin munzam ve muntazam gerçekleriyle ters düşen aymazlardır. Bunlar iş bilmez, yol bilmez, erdem bilmez, ahlak bilmez. Akıntıya karşı kürek çekmek nafiledir. Güneşi balçıkla sıvamaya çalışmak akılsızlıktır.” şeklinde konuştu

Türkiye’yi boyunduruk altına almayı planlayanlara hep beraber duvar öreceklerini belirten Bahçeli, konuşmasının devamında şunları söyledi;

“Can pahasına da olsa Türkiye’mize sahip çıkacağız. Merhum Faruk Nafiz Çamlıbel’in, “Bizim Memleket” isimli şiiri vatana kurban olanların adeta manzum seslenişidir ve şöyledir: Orada yaşayan erlerin içi, Bir yaşta yoğurur derdi, sevinci; Onlar ki sabansız, tarlasız çiftçi, Davarsız, kavalsız çoban olurlar.

Başıboş, kırlara salar tayını, Elinden düşürmez okla yayını; Ellere bırakır zafer payını, Memleket yolunda kurban olurlar. Artık ve asla zafer payını ellere bırakmayacağız. Hakkımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Milli haysiyetimizi ve dava onurumuzu çiğnetmeyeceğiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Biz Cumhur İttifakı’yız.

Şairin dediği gibi:

Tasalanma yiğidim; zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da, iman bizden yanadır. Dahası irade bizden yanadır.  İstikbal bizden yanadır.  İstiklal bizden yanadır.  Çorum bizden yanadır. Millet bizden yanadır. Tarih bizden yanadır. Talih bizden yanadır. Elleri nasır tutmuş analar bizden yanadır. Başını niyazla semaya çevirmiş babalar bizden yanadır. Dedeler, nineler, henüz bıyığı terlememiş sabiler bizden yanadır.  Rüzgar bekleyen bayrak bizden yanadır. Türklüğün varlığı bizden yanadır. Türk gençliği bizden yanadır. Türkiye bizim yeryüzü cennetimizdir ve sonuna kadar bizden yanadır.

Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Cumhur İttifakı’na zincir vurmak, kement bağlamak, kelepçe takmak hiçbir alçağın harcı ve haddi değildir. Cumhur İttifakı sabırlıdır, Milliyetçi Hareket Partisi sabrın istikametindedir.

Diyor ya Şemzi Tebrizi;

“Sabretmek, öylece durup beklemek değil, ileri görüşlü olmaktır. Sabır, dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü hayal etmektir.” Zillet ittifakı müstevlilerin ittifakıdır. Zillet ittifakı münasebetsizlerin ittifakıdır. Zillet ittifakı müstebitlerin ittifakıdır. Zillet ittifakı kalbi mühürlenmişlerin ittifakıdır. Zillet ittifakı münakaşanın, mütarekenin ve müfritlerin ittifakıdır. Bu ittifakın yolu Türkiye düşmanlarının yoludur. Bu ittifakın ortakları zalimlerin izindedir. Cumhur İttifakı ise Türk milletinin ahlak ve irfan ittifakıdır. Adaletin, ahlakın, hakkaniyetin, adil paylaşımın, milli duruşun, milli onurun, parlak bir istikbalin ittifakıdır. Cumhur İttifakı Türkiye’nin yükseliş mimarıdır.  İlerleyiş müşiri, istiklal müdafaasıdır. Türkiye zillete düşmeyecek, zillete yenilmeyecek, ziyan edilmeyecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tam manasıyla yerleştirilmesi için yapılan uyum düzenlemelerine ilave olarak başta Türk Tipi Başkanlık modelini kurumsallaştıracak yeni bir Anayasa olmak üzere gereken tüm hukukî, idarî ve siyasî altyapıyı tesis ve temin etmek için Aziz Milletim Sıra Sende. 15 Temmuz benzeri bir ihanetin tekrar yaşanmaması için gereken siyasî, sosyal, idarî ve ekonomik önlemleri almak, 7 Ağustos 2016’da Yenikapı’da yeşeren millî ve demokratik dayanışma ruhunu devam ettirmek, Türkiye’nin yükselişini sağlamak için Aziz Milletim Sıra Sende.  Adil bir gelir dağılımı sağlamak, işsizlik ve yoksullukla mücadele etmek için Aziz Milletim Sıra Sende.  Sosyal koruma programları ile yardıma muhtaç, yoksul ve kimsesiz vatandaşlarımızı aç ve açıkta bırakmamak için Aziz Milletim Sıra Sende.  Çalışanların çalışma şartlarını iyileştirmek ve adaletli bir ücret sistemine kavuşturmak için Aziz Milletim Sıra Sende.  Herkesin eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi temel ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılandığı, insan onur ve haysiyetine yakışır sosyal düzen oluşturmak için Aziz Milletim Sıra Sende.  Dış politikada, siyasette ve ekonomide Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya yönelik faaliyetlerin önüne geçmek, Türk Devleti’nin ve Türk milletinin bekasına yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak için Aziz Milletim Sıra Sende.  PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin kökünü kazımak, milletimizin huzur ve refahını artırmaya yönelik tüm sosyal ve ekonomik tedbirleri almak için Aziz Milletim Sıra Sende.  Hukukun üstünlüğünü ve adaleti her alanda hâkim kılmak, güçlünün değil haklının yanında olan adil bir sistem oluşturmak için Aziz Milletim Sıra Sende.  Demokratik standartları yükseltmek, temel insan hak ve hürriyetlerini teminat altına almak için Aziz Milletim Sıra Sende.

Muzaffer Külcü’den yerel seçime dair ilk mesaj Muzaffer Külcü’den yerel seçime dair ilk mesaj

Uzlaşma kültürünü geliştirerek toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve kardeşliği pekiştirmek için Aziz Milletim Sıra Sende.  Milletin değerlerini temsil eden, milletin hizmetinde, güçlü, adil, müşfik ve insanî bir devlet anlayışını hâkim kılmak için Aziz Milletim Sıra Sende.  Devlet tarafından sunulan hizmetlerin vatandaşlarımız için, ülkemizin her yerinde ve çağdaş standartlarda erişilebilirliğini temin etmek için Aziz Milletim Sıra Sende. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Milletimize ne söz vermişsek tuttuk. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin çatısı altında, Cumhur İttifakı olarak TBMM’de sizlerin yüzünü kara çıkarmadık, vaatlerimizi unutmadık, her şartta yanınızda olduk. Şimdi sıra sizde. Şimdi mühür elinizde. Milliyetçi Hareket Partisi’ne öyle bir destek verin ki, Cumhur İttifakı’na ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a öyle bir sahip çıkın ki, gelecek nesillerimize güzel, bereketli, ekonomik refahı yükselmiş, huzur ve kardeşlikle yaşanacak bir ülkeyi miras bırakalım.”