AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi/Sosyolog Hüseyin Çalışkan, konut, bağ, imar ve yeşil doku projelerini açıkladı.

AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi/Sosyolog Hüseyin Çalışkan, ‘ihtiyaçlar Hiyerarşisi Projelerimiz’ ana başlığında yeni toplu konut bölgeleri, hobi bahçeleri ve imar, şehirli paydaşlara yönelik bağ alanları ve yeşil dokuya ilişkin projelerini paylaştı.

İşte o projeler:
HOBİ BAHÇELERİ ve İMAR
Vatandaşın toprakla uğraşma, ekme, dikme, yeşillendirme ve ağaçlandırma ihtiyaç ve arzusunun gerisinden gelmeye çalışmak değil, önünden gitmek, ihtiyaçlarına talepten önce çözüm üretmek ve üretilen çözümleri zamanında vatandaşa sunmak önceliğimizdir.

Hobi bahçelerinin teknik olarak kurallarına uygun yapılma şekli olan, mevzi imar planı yapılması işlem prosedürleri, zaman alıcı ve yorucu olduğu için, resmi olarak bu yoldan gitmeden, gayri resmi şekilde hobi bahçeleri yapılmakta ve yapılaşmaktadır. 21’nci yüzyılın ikinci çeyreğine girmekte olduğumuz bir zamanda, hobi bahçelerinin bu şekilde yapılması ve yapılaşması bize yakışmamakta ve kuralsızlık kural haline gelmektedir. 

Bu amaçla, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından bu ihtiyacı karşılamaya yönelik imarlı parsel üretimi zaman zaman yapılmıştır. Ancak göründüğü kadarıyla bu yeterli olmamakta ve şehrin ihtiyaç duyulan her bölgesini kapsamamaktadır. Bu nedenle, Valilik ve Milli Emlak Müdürlüğü ile istişareler yapılarak, şehrin her bölgesinde hazine arazilerinden imarlı parsel üretimi artışı sağlanma çalışmasına her türlü katkıyı vereceğiz.

Yapılanlara ilaveten, Çorum Belediyesi mülkiyetinde ki ve bu amaca uygun olan parsellere, imar planı ile değişik büyüklüklerde ve değişik yapı-yapılaşma özelliklerinde parselasyon yaparak, bu ihtiyacı hızlıca karşılamaya çalışacağız.
Tarım İl Müdürlüğü ile yapılacak ortak çalışmalar neticesinde, hobi bahçesi yada bağ alanı olmaya müsait, marjinal tarım arazisi alanlarını belirleme çalışması yapılacak ve bu çalışma altlık olmak üzere, talebe dayalı olarak veya resen bu alanlarda imar planı ve parselasyonu yapılarak, yapılaşmaya açılacaktır.
Hızlıca şehrimizin dört bir tarafında, bu amaca uygun bulduğumuz alanlarda, imar planı ve değişik büyüklükte parselasyon ile değişik yapı-yapılaşma özelliklerinde hobi bahçesi yapılaşması çalışmaları yapacağız.

Vatandaşımızın mülkiyetindeki parsele hobi bahçesi yönündeki özel taleplerinde ise mevzi imar planı için gerekli olan kurum görüşleri konusunda, Valiliğimizin de desteğiyle, belediye olarak kurumlar nezdinde ki yazışma ve takiplerde, ivedi şahsi girişimler ve yazışma takipleri neticesinde, hızlı netice alınması sağlanacaktır.
Bu sayede vatandaşımızın hobi bahçesi ihtiyacı, müstakil ve şahsi tapulu, imarlı ve yapacağı yapının da yapı ruhsatlı olarak yapılması temin edilmiş olacak ve bu sayede de bu parsellere ve binalara harcanacak aynı zamanda milli servet olan paranın, yerinde ve tekniğine uygun olarak harcanması temin edilmiş olacaktır.
Ayrıca bu şekilde üretilmiş imarlı parsellerde ki yapılaşmalarda gerektiğinde, değişik tipler ve değişik dış cephe görünüşleri belirlenecek ve şehrin siluetini bozmayan hatta katkı sağlayan yapılaşmalar ortaya çıkacaktır.

Bu şekilde yapılan hobi bahçesi ve bağ-bahçe yapılaşmalarında, mücavir alan içinde kalan bölgelerde vatandaşımızın belediye hizmetlerinden de yararlanması sağlanmış olacaktır. En önemlisi de, müstakil tapulu ve imarlı hobi bahçesi, bağ-bahçe parsel ve yapılaşmaları sayesinde, vatandaşımızın gayrimenkullü hem ekonomik değerini korumuş ve hatta artırmış, hem de el değiştirmelerde alıcının tereddütlerini ortadan kaldırmış olacaktır.

YEDAŞ’ta sorunların  çözümü için yeni dönem YEDAŞ’ta sorunların çözümü için yeni dönem

BAĞ ALANLARI ve YEŞİL DOKU
Şehrimizde bağ-bahçe ihtiyacı, hassasiyeti ve kültürü çok eskiden beri mevcut olup, gözlemlediğimiz kadarıyla bu ihtiyaç ve hassasiyet birçok ilimizden daha ileri seviyededir. Ahçılar, Ilıca, Ayarık, İbrahim Çayırı, Çoraklık, Hacıkerim ve İçeridere bağları imarlı, mücavir alan içerisinde kalan, Eskiekin, Aliki, Çomar ve Kuruçay bağları ise imarsız alanda kalmaktadır.

Bu bağ alanlarının yeşil dokusu korunacak ve mevcut imar planları dahilinde yapılaşması devam edecektir. İmar planlı olan bağlarımızın, halen bölgesel olarak yapılan imar uygulamaları, bağların tamamını kapsayacak şekilde tamamlanacak ve plana göre yolları açılıp, alt yapıları tamamlanacaktır. Ayrıca bu amaçla, yeni imar planı yapılacak düşük yoğunluklu alanlarda, vatandaşımızın bağ-bahçe ihtiyacını karşılamak ve parasal imkân olarak erişilebilirliği sağlamak için, 1.000 m2’nin altında, 750 ve 500 m2 büyüklüklerinde de parselasyon yapılacaktır. Mücavir alan içerisinde kalan, imarsız olan yeşil doku alanlarının da, benzer yaklaşımlarla imar planları yapılacaktır. Mücavir Alan genişletilerek, mücavir alan dışında kalan yeşil doku alanları, mücavir alan içine alınıp, imar planları yapılacaktır. Durmak yok yola devam, takibe de devam.”

Editör: Harun Akkaya