Çorum'da organik tarım yapan üreticilere destek verilecek Çorum'da organik tarım yapan üreticilere destek verilecek

Çorum Defterdarlığından yapılan açıklamada ikinci bir Vergi Dairesinin kurulduğu belirtildi.

Çorum’da mükelleflere yönelik hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi ve İl ekonomisine katkıda bulunulması amacıyla İl merkezinde Çorum Defterdarlığı Hasan Paşa Vergi Dairesi olarak ikinci Vergi Dairesi kurulduğunun dile getirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere Çorum İli; gerek yurt içi ticari faaliyetleri, yatırım ve üretim portföyü, gerekse dış ticaret ve ihracat işlemlerinde yürüttüğü faaliyetler ile bulunduğu bölgede ilk sıralarda yer almakta ve girişimci halkı ile Ülkemiz ekonomisi için geleceğe yönelik büyük bir potansiyel barındırmaktadır.  İlimiz merkez ve ilçelerinde bulunan organize sanayi bölgelerinde yapılan yeni yatırımlar ve bu yatırımların bölgemize çekeceği diğer yatırımlarda düşünüldüğünde, Çorum, ülke ekonomisi ve istihdamına daha çok katkıda bulunarak bir sanayi ve üretim şehri haline gelecektir. 

Çorum’un geleceğine yönelik bu kapsamda bakıldığında, Çorumlu vergi mükelleflerinin vergi ile ilgili iş ve işlemlerinin etkin ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve memnuniyetin artırılması ile Çorum ekonomisine fayda sağlanması ve yapılacak tahsilatlarla ülke ekonomisine daha çok katkıda bulunulması amacıyla, gerek mükellef ziyaretlerimizden, gerekse yürüttüğümüz iş ve işlemlerin analizi sonucunda Defterdarlığımız bünyesinde ikinci Vergi Dairesinin kurulması gerektiği anlaşılmış ve Defterdarlığımızın girişimleri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın onayı ile Defterdarlığımıza bağlı olarak Hasanpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü adıyla il merkezinde ikinci bir vergi dairesi müdürlüğünün kurulması uygun bulunmuştur. Çorum Defterdarlığı Hasanpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü, Valilik Ek Bina A Blok 4. katta (Defterdarlık Gelir Müdürlüğü üst katında) 01.10.2023 tarihinde hizmetine başlayacaktır. Tüm halkımıza ve mükelleflerimize hayırlı olmasını diliyoruz.”