Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 2023 yılında çevreyi kirleten işletmelere toplam 5 milyon 175 bin 729 lira ceza kesti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2023 yılı faaliyetleri değerlendirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü açıklamasında Merkez ve İlçeleri dâhil olmak üzere toplamda 430 civarında endüstri tesisi bulunduğu belirtilerek, “Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü’nce 2023 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde 579 adet denetim gerçekleştirilmiş olup, yapılan denetimler neticesinde 94 adet idari yaptırım kararı ile toplamda 5 milyon 175 bin 729,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. İlimizde atıkların mevzuata uygun olarak depolanması ve bertaraf edilmesi hususunda denetimler yapılmakta olup, 2023 yılı içerisinde atık bertarafını mevzuata uygun olarak yapmayan gerçek ve tüzel kişilere 1 milyon 469 bin 439,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Evsel ve endüstriyel atıksuların alıcı ortama deşarj edilmesi hususunda yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklara istinaden 2023 yılı içerisinde toplam 1 milyon 473 bin 223,00 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

Atık oluşumunun kaynağında azaltılması amacıyla yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, Belediyeler ve diğer işletmelere 2021 yılında  Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi verilmeye başlandığı ve toplamda 1291 adet belge düzenlendiği belirtildi.

Motor yağı değişimi yapan işletmelere 2021 yılı içerisinde Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi verilmeye başlandığının dile getirildiği açıklamada, toplamda 431 adet belge düzenlendiği ve belgelendirme işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 2023 yılı faaliyetleri hakkında şu bilgiler verildi:

HAVA VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE
“2023 yılı içerisinde İlimiz merkezde merkezi sistem kömür ile ısınan apartman ve iş merkezlerinin doğalgazlı yakıt sistemine geçiş işlemleri tamamlanmış olup, özellikle kömür kaynaklı kükürtdioksit (SO2) kirliliği parametresinde önemli bir iyileşme kaydedilmiştir. Konu ile ilgili denetimler 2023-2024 ısınma döneminde de devam etmekte olup, 2023 yılında yapılan tespitler (kaçak kömür tespiti vb.) ve alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre 3 adet gerçek ve tüzel kömür firmalarına toplam, 200.964,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. İşyerleri ve eğlence yerlerinden kaynaklı gürültünün önlenmesi amacıyla denetim planlaması dâhilinde denetimler yapılmaktadır. 2023 yılı içerisinde gürültü mevzuatı çerçevesinde yapılan denetimlerde 4.839,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. Müdürlüğümüzce yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak, korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir hava ve su bırakabilmek için gayret edilmektedir.

56 PROJEYE ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI VERİLDİ
2023 yılı ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü’nce 2023 yılında İlimizde 56 projeye ÇED gerekli değildir kararı, 2 projeye Bakanlığımız tarafından ÇED olumlu kararı, 87 adet projeye Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsam dışı kararı, 15 işletmeye geçici faaliyet belgesi, 49 işletmeye Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilmiş olup, 7 adet ölçüm istasyonunun Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi sürelerinin sona ermesi nedeniyle yenilenmiştir. 

Milletvekili adayıydı, şimdi de belediye başkan adayı oldu Milletvekili adayıydı, şimdi de belediye başkan adayı oldu

72.614 ARACIN EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPILDI
İl Müdürlüğümüzce Çorum Merkez ve İlçelerinde 20 adet istasyona ve 1 adet mobil istasyona Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetkisi verilmiş olup, faaliyetlerini sürdürmektedir. Yetki verilen 21 adet istasyon ve 1 adet mobil istasyon aracılığı ile 2023 yılında İlimizde 72.614 adet araca egzoz gazı emisyon ölçüm raporu düzenlenmiştir. Ayrıca Proje Tanıtım Dosyasında yer alan taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği konusunda izleme ve kontrol çalışmaları yapılmaktadır. Müdürlüğümüzce ÇED yönetmeliği dışında olan işletmelerde de denetimler yapılmaktadır.

İNŞAAT SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ DENETİMLER
Çorum’da 10 adet Yapı Denetim Firması ve Bakanlığımızca akredite edilmiş 5 adet beton yapı laboratuvarı bulunmaktadır. İl Müdürlüğümüz tarafından 2023 yılı içerisinde 4708 sayılı Yapı Denetim hakkında kanun kapsamında Yapı Denetim Firmalarına yönelik olarak 21 büro 65 şantiye denetimi, yapı laboratuvarına 15 adet denetim, PGD kapsamında 83 adet hazır beton numunesi alımı ve 74 adet Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) kapsamında yapı malzemeleri denetimi yapılmıştır. 30.12.2023 tarihi itibari ile ilimiz dâhilinde 51 denetçi, 87 yardımcı kontrol elemanı, faal olan Yapı Denetim Kuruluşlarında istihdam edilmektedir. 30.12.2023 tarihi itibari ile ilimiz dâhilinde 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna tabi inşaatların durumu aktif iş sayısı 6813 aktif denetlenen alan 1.399.496 m2’dir. 2023 yılı içerisinde Çorum ilimizde 286 başvuru için Yapı Müteahhidi Belge Numarası verilmiştir. Kayıt altına alınan bu müteahhitlerin 160 adet geçici, 32 şahıs firması, 10 anonim şirket, 76 limited şirket, 8 adet iş ortaklığı şeklindedir. 

70 MİLYON LİRA SATIŞ GELİRİ
2023 Yılında Milli Emlak Müdürlüğümüzce 282 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ve 4706 ve 6292 sayılı Kanun hükümlerine göre satışı gerçekleştirilmiştir. Bu satış işlemlerinden toplam 68 milyon 979 bin 706,00 TL gelir elde edilmiştir. İl Müdürlüğümüzce (Milli Emlak Müdürlüğü) 100 adet taşınmaz malın İlçelerde ise 76 adet taşınmazın kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis işlemi gerçekleşmiştir. 2023 yılında İlimiz merkez ve ilçelerinde toplam 246 adet taşınmazın kiralama işlemi yapılmış olup 2023 yılı öncesinde devam eden kiralamalarla birlikte toplam 4 milyon 932 bin 301,01 TL kira geliri elde edilmiştir. 7200 adet taşınmazın tespiti işlemi yapılarak toplam 2 milyon 396 bin 955,83 TL ecrimisil geliri elde edilmiştir.  Toplam 398 bin 906 TL irtifak hakkı geliri elde edilmiş olup yatırım teşvik kapsamında yapılması düşünülen irtifak hakkı işlemleri devam etmektedir.” )

Editör: Çorum Hakimiyet