Ailemiz, nefsimiz dışında sayu gayret gösterdiğimiz bir üçüncü başlık da şehrimiz, hemşerilerimiz,  vatan ve millet menfaatidir. Ne yazık ki Çorum'da da dünden bugüne millet menfaati yerine kendi çıkar ve menfaatlerini öne alan cüretkar kesimler vardır. Çoğunluğun pasifliği maalesef onları başarılı kılmaktadır. Çorum imarı için Belediyenin aldığı kararları istimlak aşamasında çeşitli esasları ileri sürerek (o yıkacağınız açıp meydan yapacağınız alan (Tarihi özelliktedir sit alanı vs.dır) diye aslı esası olmayan bir takım dayatmalarla çalışmaları engellerler. Bunun için bencil ağa babalarını, hükümeti, muahalefeti  hatta Devlet kademesindekileri  devreye sokarlar. Bu konuda üç örneği ben bizzat yaşayanlardanım) Çorum aleyhine olan işte üç örnek;     
1- 1960’lı yıllarda Vali ve Belediye Başkanı olan İdealist Mehmet Varinli zamanında Ulu Camii yanından geçen cadde geliş-gidiş olacak şekilde genişletilecekken yolun Osmancık Caddesi’nin Yazı Çarşı ilerisinden bakılınca Çorum’dan sürdürülmüştür.
2- Yine Özal iktidarı ve Başkan Necdet zamanında genişletme icraatına girilen Albayrak, Buhara arasındaki cadde çift yol ve dümdüz olacak şekilde  genişletilecekken yine adı Necdet olan bir mütaahhitin başkanlığında bir grup o mekanda bulunan arsaları olan rant peşindekilerin çabalarıyla engellenmiştir. Dar uydurma bir cadde olmuştur orası.
3- Çorum güzelinin göğsü gerdanlığı mesabesinde olan Çöplük, Taşhan civarı hepten yıkılıp tarihi Saat Kulesi etrafında Çorum’un yüz akı şahane bir meydanın oluşturma gayretleri (Çöplük  tarihi eser, sit alanı olma özelliği vardır gibi koparılan vaveyla ile maalesef engellenmiş millet menfaati  şahsi çıkarların gerisinde kalmıştır.  
Şimdi önemli bir mahalli (Belediye seçimleri arefesinde) önce nefsim demeyenlerin seçilecek yönetimden beklediği istediklerine gelelim. Burada önemli bir not düşmeyi de ihmal etmeyelim. (Efendim biline ki şurada yazıp konuştuklarımız daim aralarında bulunup nabzını tutuğumuz her kesimden hemşehrilerimin istekleridir. Onların dilek ve şikayetleridir.