‘Çorum’un 2018 ihracaat rakamı 435 milyon dolar’

Çorum Gümrük Müdürü Cemaleddin Demirdelen, Dünya Gümrük Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti. Ziyarette 2018 ihracat rakamları hakkında da bilgi veren Demirdelen, 2018 yılında Çorum firmalarının ihracat rakamının 435 milyon dolar olduğunu açıkladı.

‘Çorum’un 2018 ihracaat rakamı 435 milyon dolar’

MURAT ÇETİN

Çorum Gümrük Müdürü Cemaleddin Demirdelen, Dünya Gümrük Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti. Ziyarette 2018 ihracat rakamları hakkında da bilgi veren Demirdelen, 2018 yılında Çorum firmalarının ihracat rakamının 435 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Gümrük Muayene Memuru Ezgi Öztürk ve Gümrük Muhafaza Memuru Samet Şahin’in de hazır bulunduğu ziyarette Türkiye ve Çorum özelinde ihracat ve ihtalat rakamlarını ve istatistiklerini paylaşan Cemaleddin Demirdelen, OSB’de Loijistik Merkez kurulması gerekliliği ve önemine dikkat çekerek, konuya ilişkin görüşlerini şu ifadelerle paylaştı, “Dünya Gümrük Örgütüne üye 112 ülke tarafından onaylanıp 2017 yılında yürürlüğe konulan "Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması" kapsamında; "Tek Pencere Sistemi", "Kağıtsız Ortamda Gümrük İşlemlerinin Sonuçlandırılması", "Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü" ve "AB Gümrük Kodu Kapsamında Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Çalışmaları" uygulamaya sokulmuştur.

Yine bu kapsamda; OECD ülkelerinde İhracat Süresi 12,7 saat, İhracat Maliyeti 149,9 Dolar, Belge Hazırlama Maliyeti 35,4 Dolar iken, Ülkemizde İhracat Süresi 6 saat, İhracat Maliyeti 376 Dolar, Belge Hazırlama Maliyeti ise 87 Dolar olup bu kapsamda Ticaret Bakanlığınca ihracat maliyetlerinin OECD ülkeleri seviyesine düşürülebilmesi ile ülkemiz rekabet gücünün artırılması için "2018 - 2022 Dönemi Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi Beş Yıllık Eylem Planı" hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.

Uluslararası ve Avrupa Birliği uygulamalarını güncel olarak takip eden Ticaret Bakanlığımız; dış ticaret kontrollerini, kolay ve güvenilir ticaret için risk esaslı kontrollere önem vererek yasa dışı ticaretin önlenmesi kapsamında, 2018 yılı içerisinde 3 Milyar 34 milyon Liralık kaçak ticari eşya yakalaması yapmıştır.

Çorum Gümrük Müdürlüğü Şehir Merkezindeki Valilik Ek 2 Hizmet Binasında hizmet vermekte olup, ihracat işlemleri yoğunluklu olmak üzere, ithalat işlemleri, kolluk (emniyet, jandarma) birimlerince kaçak zannı ile yakalanıp gümrüğe teslim edilen araç ve eşyaların mahkemeler nezdindeki kaçakçılık davalarının takip ve sonuçlandırılması, kaçak yakalanan ve gümrüğe terk edilen araç ve eşyaların tasfiye işlemleri ile yabancı ülkelerde yaşayan/çalışan vatandaşlarımızın geçici ithalat rejimi kapsamında yurda getirdikleri yabancı ülke plakalı araçlarının süre uzatım işlemlerini gerçekleştirmektedir

Ülkemiz; 2018 yılı verilerine göre Dünyanın 192 ülkesi içinde 17'nci, Avrupa'nın ise 7'ncı en büyük ekonomisi olup, son 5 yılın dış ticaret rakamları, 2014 yılı ihracatı 152 milyar, ithalatı 242 milyar, 2015 yılı ihracatı 144 milyar, ithalatı 207 milyar, 2016 yılı ihracatı 142 milyar, ithalatı 198 milyar, 2017 yılı ihracatı 157 milyar, ithalatı ise 230 milyar, 2018 yılı ihracatı 168 milyar, ithalatı ise 223 milyar $ dır.

İlimizin tüm gümrüklerden yaptığı ihracat tutarları ise yıllar itibariyle; 2014 yılı 293 milyon, 2015 yılı 264 milyon, 2016 yılı 201 milyon, 2017 yılı 253 milyon, 2018 yılı ise 435 milyon $ olup, son 5 yıl itibariyle ilimiz ihracatı, ülkemiz ihracatının 2014 yılında %0.19'una, 2015 yılında %0.18'ine, 2016 yılında %0.14'üne, 2017 yılında %0.16'sma karşılık gelirken, 2018 yılında bu oran %0.25 olmuştur.

2018 yılı 435 milyon S'lık ihracatın; %40'ına tekabül eden 171 Milyon $'lık kısmı Mücevherat, %27'sine tekabül eden 117 milyon S'lık kısmı Makina, %12'sine tekabül eden 54 milyon $'lık kısmı Gıda, %9'una tekabül eden 39 milyon $'lık kısmı Konfeksiyon, %12'sine tekabül eden 54 Milyon $'lık kısmını ise diğer ürünler oluşturmuştur.

2018 yılı Çorum dış ticaretinin 35 milyon Dolarlık ihracat ile 12 Milyon Dolarlık İthalat kısmı Çorum Gümrük Müdürlüğü'nden yapılmıştır.

Verilerden de anlaşılacağı üzere; ülkemiz ihracatı içerisindeki ilimiz ihracatı, olması gerektiği miktar ve düzeyde değildir. İlimiz ihracatının arzu edilen miktar ve düzeye ulaşabilmesi için; Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıl dönümü olan 2023 hedefleri kapsamında; hali hazırda Samsun, Uşak, Denizli, İzmit, Eskişehir, Balıkesir, İstanbul, Bilecik İzmir, Mardin, Erzurum, Kahramanmaraş, Mersin, Konya, Kayseri, Sivas, Kars, Bitlis ve Şırnak illerinde, bir kısmı hizmete girmiş, bir kısmı yapını aşamasında, bir kısmı da proje aşamasında olan ve içinde açık ve kapalı depolar ile soğuk hava depoları, antrepolar, geçici depolama yerleri, bakım-onanm, yükleme-boşaltma, elleçleme, tartı, yük bölme-birlesürme, paketleme, dağıtım ve kargo merkezleri, sigorta acenteleri, banka, posta, ulaştırma ve gümrük müşavirlik ofisleri, gümrük ve işletici kuruluş bina ve tesisleri, konteyner, tır ve kamyon yükleme ve boşaltma terminalleri, sosyal tesisler, ticaret üniteleri ve konferans salonlarım da içinde barındıracak mevcut 20 Lojistik Merkezine 21'inci olarak ilimizin de bu kapsama alınarak Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bir Lojistik Merkez kurulması halinde; ilimizin, hem ulusal hem de uluslararası sermayenin çekim merkezi haline geleceği, dolayısıyla ilimiz sanayi, yatırım, ekonomi, istihdam ve kalkınmasına büyük oranda katkı sağlayacağı açıktır.

2019   ve müteakip yıllardaki hedefimizin; özellikle ihracat boyutu ile ilimizin ülke dış ticaretinde daha üst sıralarda yer almasını sağlama düşünce ve inancıyla, gümrük camiamızın 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlu olsun.”

Çorum Gümrük Müdürü ziyaret ve Dünya Gümrük Günü anısına Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a hatıra plaketi takdim etti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER