Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Enver Yıldız, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını yapılandıranlara duyuruda bulundu.

Yıldız, “7143 sayılı ‘Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’da “2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.” denilmektedir.

Sigortalılarımızın mağduriyete uğramamaları için Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını 31 Aralık 2018 (tarihi dahil) tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.” dedi.

Editör: Haber Merkezi