Engellilerle işbirliği protokolü

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), engelli istihdamına yönelik desteklerini arttırarak sürdürüyor.

Engellilerle işbirliği protokolü

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), engelli istihdamına yönelik desteklerini arttırarak sürdürüyor.
Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları yönünde projeler çerçevesinde İŞKUR İl Müdürlüğü 11 engelli vatandaşla kendi işini kurmaları yönünde işbirliği protokolü imzaladı.


İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun kararı çerçevesinde kendi işini kuracak 11 engelliye kendi işini kurma fırsatı verdiklerini belirterek, “Proje kapsamında Engelli Ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun kararı çerçevesinde toplam 439.719,60 TL kaynak tahsis edilmiştir.” dedi.
Kurum olarak istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarının devam ettiğini, bu kapsamda bu güne kadar engeli ve eski hükümlü toplam 13 kişiye kendi işini kurmaları yönünde destek verildiğini belirten Şahan, “Projeler İŞKUR'un gözetimi ve denetiminde başarılı bir şekilde devam etmekte olup, destek verilen 13 kişiye ek olarak 2018 yılında 11 kişiye daha hayallerindeki projelerini gerçekleştirmeleri yönünde fırsat verdik. Aklında bir projesi olup da bu güne kadar maddi yetersizlik nedeniyle gerçekleştirme fırsatı bulamayan engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı hayallerini gerçekleştirmek üzere İŞKUR'a bekliyoruz. 2019 yılında da desteklerimiz devam edecek. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın başvurularının kurum internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) "duyurular" bölümünde yayınlanan 2019/1 "Başvuru Rehberi" doğrultusunda alınacak. 


Proje kapsamında engeliler için en fazla 50.000 TL ve eski hükümlüler için en fazla asgari ücretin 15 katına kadar kaynak tahsis edilecek olup, kaynak tahsis edilerek başlatılan projelerin üç yıl boyunca İl Müdürlüğünce takibi yapılarak üç yılın sonunda alınan demirbaşalar proje sahibine hibe edilecek. 
Kurumumuz internet adresinde yayınlanmış "Başvuru Rehberi ve Formuna" göre hazırlanıp İl Müdürlüğümüze sunulan projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecek.

 

DESTEKLENECEK PROJELER
Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, 
Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, 
Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, 
Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, 
Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.
Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

 

ARANILACAK ŞARTLARİŞKUR'a kayıtlı olmak,
Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40'ından yoksun olduğunu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelendirebilmek,
Eski hükümlü olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak),
İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
Herhangi bir icra dosyası bulunmamak,
Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.
Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 7 Aralık 2018 tarihine kadar hazırlayıp Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze teslim edebilirler.” şeklinde açıklama yaptı. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER