FATİH BATTAR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Hitit köyü projesi ve Beke Kaplıcaları projesine toplam 6 milyon TL’lik ödenek ayırdı.

İl Genel Meclisi dünkü toplantısında Hitit köyü projesi ve Beke Kaplıcaları’nın faaliyete geçmesi ile ilgili bir açıklama yapan İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın Hitit köyü projesi ve Beke Kaplıcaları’na toplam 6 milyon TL’lik ödenek ayırdığını açıkladı.

OKA’nın Hitit köyü projesi için Yazılıkaya çevre düzenlemeleri ve Budaközü Kanyonu düzenlemelerine 2.8 milyon TL ödenek ayırdığını belirten Kaya, OKA’nın ayrıca Beke Kaplıcaları projesini de kabul ettiğini ve 3 milyon TL’de Beke Kaplıcaları’na ödenek ayırdığını söyledi.

HİTİT KÖYÜ PROJESİ HAKKINDA

Anadolu’da bilinen ilk merkezi güç olan Hititlerin Çorum’daki başkenti Hattuşa’da, 3500 yıl öncesindeki yaşamın canlandırılacağı bir Hitit köyü kurulacak. 1986’da UNESCO Dünya Mirası Listesi”ne, çivi yazılı tablet arşivleri de 2001 yılında UNESCO Dünya Belleği Listesi’ne alınan Hitit başkenti Hattuşa’da, dönemin koşullarının canlandırılacağı bir Hitit köyü kurulacak. Proje kapsamında, Hititler dönemindeki gibi taş temelli, üzeri kerpiçten evler, Aslanlı Kapı’dan girilen, avlusu bulunan, içerisinde birçok dükkanı barındıran, o günkü kral ve taht odası, hapishanesi, ekmek fırını, demir atölyesi bulunan yapılar inşa edilecek. 7 dönüm arazide kurulacak köy projesinde, Hititlerin 3500 yıl önceki günlük yaşantısı canlandırılacak.

BEKE KAPLICALARI HAKKINDA

Tarihi Romalılara dayanan ve Beke Kaplıcası olarak bilinen bölgede yer alan jeotermal kaynağı, Mecitözü- Amasya karayolu üzerinde inşa edilecek termal tesislerde kullanarak bölgenin etkinliğini arttırmaya yönelik yeni işlevler kazandırılacak. Bu kapsamda; “Jeotermal tesisin Çorum ekonomisine ve turizmine katkı sağlaması, bölgede yeni iş sahalarının açılması, günübirlik yaşamsal faaliyetlerin geliştirilmesi, tedavi amaçlı termal tesis alanlarının oluşturulması ve karayoluna hizmet edecek yapı tesisleri (akaryakıt lpg satış istasyonu ve müştemilatları, yeme içme, kamping vb.) oluşturulacak.