İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi Kurma ve Koruma Vakfı Başkanlığı (İMVAK) ile Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı arasında işbirliği organize edilen konferanslar devam ediyor. Konferansların bu seferki konuğu Doç. Dr. Yunus Öztürk oldu.

Cuma günü saat 20.00’da İMVAK toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kelam ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Öztürk, “Hz. Muhammed’in Hissi Mucizesi Yok muydu?” konusuna değindi.

Konferansın açılış konuşmasını İMVAK mütevelli heyeti adına yapan Emekli Öğretim Görevlisi Ali Ilıca, konferanslarının ilgi ile takip edildiğini ve yerel basının bu etkinliklere büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Ilıca, yerel basın çalışanlarına ve etkinlikleri takip eden katılımcılara teşekkür etti.

HİTÜ Oda Orkestrası Tokat’ta sahne aldı HİTÜ Oda Orkestrası Tokat’ta sahne aldı

Hz. Muhammed’e hissi mucize verildiğine dair kanaatin İslam geleneğinin ortak bir düşüncesi olduğuna ancak son iki asırlık süreçte Hz. Muhammed’e hissi mucizenin verilmediğine yönelik yeni bir anlayışın ortaya çıktığına dikkat çeken Doç. Dr. Yunus Öztürk, yeni anlayışın kendisini Kur’an’ın hakemliği veya Kur’an’a arz gibi söylemlere dayandırdığını belirterek, bu tarz bir söylemin hadisler ile İslam geleneğine yönelik menfi tavra ve hadislerin ve İslam geleneğinin Kur’an’a karşıt bir inancı Müslümanlara öğrettiği gibi bir düşünceye yol açtığına vurgu yaptı.

Bu yeni inanca sahip bazı isimlerden bahsettikten sonra bu inancın Kur’ân’a arz yöntemini kullanarak Hz. Muhammed’e hissi mucize verilmediğine dair kanaatin delil olarak öne sürdüğü ayetleri ve bunların Kur’ân’ın iç bütünlüğü içinde nasıl anlaşılabileceği üzerinde duran Öztürk, bu noktada müşriklerin Hz. Peygamber’den (sav.) mucize talep ettiğini aktaran ayetlerin genel değil özel (husûsî ) olarak değerlendirilmesi gerektiğine yani özel bir müşrik grubun özel bir talebine karşı olumsuz cevap verildiğinin düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Hz. Muhammed’e hissi mucize verildiğine delalet ettiğini düşündüğü ayetlerden çok sayıda örnekler sunan ve bu noktada müşriklerin Hz. Peygamber’e yönelttikleri sihirbaz ve sihir iddialarına yoğunlaşan Öztürk, bu ithamın bir kısmının müşriklerin gözleriyle gördüğü durumlara işaret ettiğine dikkat çekti ve bu durumun önceki Peygamberler’e yöneltilen sihir ve sihirbazlık ithamlarının ortak bir karakter arz ettiğini belirtti.

Farklı bir yaklaşım ile de konuyu değerlendirmenin mümkün olduğunu ifade eden Öztürk, İslam geleneğinde ortaya çıkan farklı mezheplerin bu konudaki ortak tavrının da bir delil olabileceğini, aralarında birçok farklılık olan Harîcî, Şiî, Mu’tezilî, Ehl-i Sünnet mezheplerinin Hz. Muhammed’e hissi mucize verildiği konusunda ihtilaf etmemiş olmalarının kayda değer olduğuna dikkat çekti ve bu yöntemi ihtilaftan rahmet türetmek şeklinde isimlendirirdi. Bu mezheplerin doğal sistemleri içinde birbirleri ile birçok ihtilaf yaşadıkları ve yer yer birbirlerine karşı sert bir üslup taşıdıkları için bir araya gelip anlaşmalarının mümkün olmadığı ve dolayısıyla Hz. Muhammed’e hissi mucize verildiğine dair inançlarının oluşmasında “müslümanların uydurulmuş din” gibi bir vehme kapılmaları için herhangi bir neden bulunmadığı üzerinde duran Öztürk’ün sunumunun ardından dinleyiciler tarafından katkı ve yorumlar yapıldı. Konferans soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

İMVAK mütevelli heyeti adına, Doç. Dr. Yunus Öztürk’e teşekkür eden Emekli Öğretim Görevlisi Ali Ilıca, bir sonraki programda deizm konusunun anlatılacağını, Çorumluların bu etkinliklere katılımlarını önemsediklerini ve beklediklerini söyledi.

Konferansı İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut, İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya başta olmak üzere birçok akademisyen, öğrenci, öğretmen ile vatandaş izledi.

(Haber Merkezi)