Mülkiyeti Kargı Belediyesi'ne ait Orta Mahalle 307 ada 10 parselde bulunan eski itfaiye binasını  2886 sayılı yasanın 45-46 ve 47.maddeleri gereğince 30.03.2021 Salı günü saat:11:00'da  belediye binasında  yapılacak açık teklif  usulü artıma ihalesi ile aylık 1000,00 TLmuhammen bedelle  1 yıllığına kiraya verilecektir.

Kiraya verilecek işyerinin ihalesine girebilmek için % 3 geçici teminat olan 360,00 TL nin yatırılması şart olup bu meblağ ihaleyi müteakip % 6 kati teminata çevrilecektir.

Bu hususta tanzim edilen şartname hergün Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde hergün mesai saatleri içerisinde görülebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız