Gazetemiz yazarlarından Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç’un 37’inci kitabı “Maria ile Luka Sordular Söyledik” Gülnar Yayınları’ndan çıktı.

Gazetemizi ziyaret ederek yeni kitabı “Maria ile Luka Sordular Söyledik”  hakkında bilgi veren Ethem Erkoç, 2000 yılında İsviçre’de bulunduğu bir dönemde Hristiyanlar tarafından kendisine İslam’la ilgili sorular sorulduğunu aktardı.

Yeni kitabında ise o sorulara verilen cevapları daha geniş şekilde okuyucuya aktardığını dile getiren Ethem Erkoç, şunları söyledi: “İsviçre’nin Wetzikon kentinde bulunduğum sırada benim de önüme bir dizi soru kondu. Bunlar, bize Zürih’teki bir hastaneden gönderilmişler. Güya oradaki sağlıkçılar hazırlamışlar.
İslam’a, Kur’an-ı Kerim’e ve İslam tarihine Hristiyan gözüyle bakarak kendi değer yargılarını üreten Leona Caetani, Dossy, Goldzhar, Bernand, Lewis gibi oryantalistlerin İslam araştırmacılarının Hristiyan dünyasında etkisi büyüktür. Bu önyargılarla Hristiyan batı dünyasında İslam ve Müslümanlar hakkında pek çok önyargı oluşmuştur. 

İşte bu vb. sorular, o oryantalistleri etkisiyle ortaya çıkmıştır. Hatta bu durum, oralarda ilahiyat doktorası yapmış olanlarda bile bazı zihin bulanıklıklarına yol açmıştır. İşte bu sorular, böyle bir ortamda hazırlandığı için batının İslam’a önyargılı bakışını yansıtmaktadır. 

75 günlük yaşam mücadelesini kaybetti 75 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

‘SORULAR RAHİP VE RAHİBELER TARAFINDAN HAZIRLANDI’
Bize gelen sorular, belli ki rahip ve rahibeler tarafından hazırlanmıştı. Aslında bu, onların asırlardır devam eden inat ve ısrarlarının göstergesiydi. Buna rağmen bizde bu soruları soğukkanlılıkla cevapladık. İşte bu çalışma, bu sorular ve cevaplarından hareketle ortaya çıktı. Maria ile Luka sembolik isimler.

Dilerdik ki; bu soruları bir komisyon ele alsın ve daha geniş çaplı cevaplandırsın. O an için bu mümkün olmayınca biz cevaplandırmak durumunda kaldık. Cevapların bir özetini de soruları gönderenlere ilettik.”

Editör: Mustafa Burak Yalçın