Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomotiv Programı teknolojik alt yapısı ve her biri alanlarında uzman olan dinamik kadrosuyla ülke genelinde önde gelen programlar içinde yer alıyor. 


Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Makine Atölyesi, Robot Laboratuvarı, Harita Laboratuvarı ve Bilgisayar Laboratuvarı gibi atölye ve laboratuvarın yanı sıra Otomotiv Atölyesi ve Programı hem fiziki altyapısı imkânlarının son teknoloji olması hem de öğrencilerin çalışma sahasına çıktıklarında otomotiv sektörüne hazır olarak yetiştirilmesine olanak sağlayan ders müfredatlarının güncel tutulması noktasında bir çok olanağa sahip.
Meslek Yüksekokulu, Makine - Motor Meslek Yüksekokulu olarak 8 Mart 1976 yılında kurulurken bünyesinde yer alan Otomotiv Programı köklü bir geçmişe sahip. Bu köklü geçmişi bugüne taşırken, son yıllarda atölyeye büyük yatırımlar yapılmış. Bu yatırımlar öncelikli olarak işgücü piyasasının talepleri ve çağın gerekleri doğrultusunda yeniden dizayn edilirken gerekli donanım ve cihazların temini sağlanıp, fiziki iyileştirmeler tamamlanarak güçlü bir altyapıya sahip otomotiv atölyesi oluşturuldu.


Dünyada en hızlı gelişim gösteren en önemli sektörlerden birisi de otomotiv sektörü. Son dönemlerde yoğun olarak yeni elektrikli şasi mimarilerinin tanıtıldığı ve elektrikli otomobil üretiminin öncelik kazandığı bir sürece geçildi. Bu gelişmeler doğrultusunda Otomotiv Programı ders müfredatında yer alan “Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojisi” adlı ders, sektörle iç içe olma açısından son derece önemli.  Bunun yanı sıra, Üniversite - Sanayi İşbirliği Eylem Planı ekseninde farklı otomobil üreticisi firmalarından hibe olarak atölyeye kazandırılan araçlar uygulamalı eğitimlerde kullanılmakta. Toyota ve Fiat başta olmak üzere pek çok kurumdan da destek alındı. 


Otomotiv imalat ve üretiminde oldukça yaygın kullanılan robot kollarının kullanımı ve robotik programlama eğitimlerinin verildiği Uygulamalı Robotik Atölyesinde sadece öğrencilere değil, aynı zamanda endüstriyel işletmelerdeki mühendislere / teknikerlere de Hayat Boyu Öğrenme kapsamında eğitim hizmeti sunuluyor.