Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Çorum İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada 2023 yılı faaliyetleri değerlendirildi.

OKA’nın bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetleri de yaptığının belirtildiği açıklamada,

2023 yılında ofise başvuran 232 yatırımcıya (29 yeni girişimci, 203 mevcut işletme temsilcisi) planladıkları yatırıma ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme faaliyeti yapıldığı ifade edildi. Ayrıca bu başvuru sahiplerine yatırımın konusu, teşvik sistemi, devlet destekleri, Çorum’da yatırım yapmanın avantajları hakkında bilgiler verildiği ve yatırım teşvik belgesi başvuru süreçlerinin kolaylaştırıldığının dile getirildiği açıklamada,  “Yatırım teşvik belge başvurusu yapmayı düşünen işletmeler ile başvuru belge örnekleri paylaşılmıştır. Yatırımcılar yüz yüze ziyaretler, telefon, yatirimadestek.gov.tr ve e-posta kanalıyla Çorum Yatırım Destek Ofisi’ne ulaşmaktadır. Bunun yanı sıra,  195 kurum temsilcisi ile görüşülmüş, ajans destekleri başta olmak üzere fon kaynakları hakkında bilgilendirme yapılmış olup yurtiçi ve yurtdışı fonlara yönelik proje hazırlıklarında teknik destek sağlanmıştır. TÜRKPATENT Çorum Sınai Mülkiyet Danışma Birimi olan OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi tarafından işletme temsilcilerine marka tescil başvuru süreçleri ve patent/faydalı model başvuru sürecine ilişkin bilgilendirme yapılmış, başvuru ve fikrin ticarileştirilmesi aşamalarında başvurabileceği destekler ile ilgili bilgilendirme yapılarak TÜBİTAK 1512 Teknogirişim sermaye desteği programına (Bireysel Genç Girişimci – BIGG) yönlendirilmiştir.  Çorum Yatırım Destek Ofisi 2023 yılında 188 kurum (87 kamu kurumu, 81 özel sektör işletmesi, 20 STK) ziyareti gerçekleştirmiştir” denildi.

Açıklamada OKA’nın 2023 yılında gerçekleştirdiği diğer faaliyetler ise şöyle sıralandı:

“Çorum Teşvik Sunumu, Çorum İli Yatırım Teşvik Belgeleri Raporu güncellenmiştir. Sanayi ve Teknoloji Çorum İl Müdürlüğünün sahada görev yapan denetim personeline “Yatırım Teşvik Sistemi ve Çorum’da Teşvik Avantajları” bilgilendirme faaliyeti düzenlenmiştir. Ajansımızın özel sektöre dönük çalışmaları, Çorum’daki OKA destekleri, yatırım teşvik mevzuatı ve istatistikler ile yatırım teşvik belgesi E-TUYS başvuru süreci ve örnek yatırım senaryoları üzerinden Çorum’da teşvik avantajları hesaplamaları hakkında bilgi verilmiştir. Gastronomi Turizmi Tanıtım Faaliyetleri – Sahrap Soysal ile Mutfak Hikâyeleri Çorum Programı; Çorum Belediyesi ve Anitta Otel ziyaret edilerek gastronomi odaklı faaliyetin detayları görüşülmüştür. Belediye ve Belediyenin Kadın Kültür Merkezleri ile istişare edilerek Sahrap Soysal ile Mutfak Hikâyeleri program çekimi organizasyonu içerik planlaması yürütülmüştür, 17 ve 18 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Çorum programı çekimlerine eşlik edilmiştir. Program kapsamında Anitta Otel’de Hitit yemekleri, Veli Paşa Konağı’nda yöresel kahvaltı, Veli Paşa Hanı’nda yöresel lezzetler sunulmuş, Veli Paşa ve Buhara Kadın Kültür Merkezi’nde atölyeler ile leblebiciler ziyaret edilmiştir. Ajansımız çalışma programında yer alan “Gastronomi Alanında Coğrafi İşaretli Ürünlerin Dosyalarının Hazırlanması” faaliyetiyle ilgili olarak danışmanlık hizmet satın alımı yapılmıştır. İlgili paydaşlarla koordinasyon sağlanarak iki ürün için başvuru dosyalarının hazırlığı yürütülmektedir. 12. Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Bakanlığımız koordinasyonunda 11 Ocak 2023 Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirilen Bölgesel Kalkınma Politikaları Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) ikinci aşama toplantısına katılım sağlanmıştır. Bölgemiz ile ilgili bilgiler paylaşılmış, görüş ve öneriler iletilmiştir. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) irtibat noktası olarak, OKA Çorum Yatırım Destek Ofisince bilgilendirme, proje geliştirme ve değerlendirme süreçlerine destek sağlamaktadır. 

Ajansımız 2023 SOGEP başvuru sürecinde 12 adet ön başvuru alınmıştır. Proje geliştirme sürecinde Çorum Belediye Başkanlığı’nın başvuru sahibi olduğu “Çorum Belediyesi İşim Gücüm Üretim Projesi” ve Alaca Kaymakamlığının başvuru sahibi olduğu “Bir Şehri Büyütmek” projelerinin geliştirilme süreçlerinde mentörlük hizmeti vermiştir. 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Ön Başvuru Süreci başlamış, 30 Ocak 2024 tarihine kadar ön başvurular alınmaya devam edilmektedir. Ajansımız Çalışma Programı’nda yer alan OKA koordinatörlüğünde hazırlanacak “Hattuşa Alan Yönetim Planı” için Boğazkale ilçesi ziyaret edilerek paydaş görüşmeleri yapılmış, Hattuşa Ören Yeri, Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı ve Budaközü Vadisi alan ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ajansımız MARKA birimi, Amasya ve Çorum YDO katılımında gerçekleşen ziyarette Hattuşa kazı başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner ve Boğazköy müze müdürü Resul İbiş ile görüşülmüştür. Hizmet satın alma sürecine devam edilmektedir. Kooperatif ürünlerinin satış kanallarının geliştirilmesi amacıyla Ajansımız 2023 Yılı Çalışma Programında yer alan TR83 bölgesi kadın kooperatifleri dış ticaret istihbarat danışmanlığı faaliyeti kapsamında Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Anne Lezzeti Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifine dış ticaret istihbarat danışmanlığı sağlanmıştır. 2020 SOGEP “Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar” projesi kapsamında desteklenen S.S. Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yetkilileri ile birlikte ilimizde bulunan Anitta Otel ziyaret edilmiş, otel genel müdürü ile toplantı yapılmıştır. Dış ticaret istihbaratı kapsamında toplanan veriler ışığında potansiyel müşterilere mailing yapılmış, iletişim süreci yürütülmektedir.

KAPASİTE GELİŞTİRME

FAALİYETLERİ

Düğün alanı savaşa alanına döndü! Düğün alanı savaşa alanına döndü!

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı kapsamında düzenlenen “Çorum Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimi” tamamlanmıştır. 4 Eylül Pazartesi başlayıp 29 Eylül Cuma günü sona eren faaliyet Kadeş Meydanındaki ÇOKİŞ - Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi eğitim salonunda gerçekleştirilmiştir. Dört hafta süren eğitimde 120 saatlik eğitim programı alanda saygın ve yetkin bir STK olan Türk Dış Ticaret Vakfının tecrübeli eğitmenleri tarafından uygulanmıştır. Faaliyetin ardından eğitimi tamamlayan gençler ile işgücü piyasasının paydaşlarının bir araya geldiği bir sohbet toplantısı düzenlenmiştir. Dış ticaret personeli arayan firma yetkilileri ve İK sorumluları ile İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu’nun katılımıyla gençler istihdam yolunda ilk adımlarını atmış oldular. OKA Çorum İl Koordinatörü Musa Erdal, Yatırım Destek Ofisi Uzmanları Emre Ünal ve Tuğba Purtul Kılıç, toplantıda Kalkınma Ajansı faaliyetleri hakkında bilgi vererek tavsiyelerde bulunmuştur. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Hitit Üniversitesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğinde yürütülen “Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Dış Ticaret Eğitim Programı” kapsamında 49 öğrenci sertifika almaya hak kazanmıştır. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Hitit Üniversitesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası arasında 5 Ekim 2023 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde 25 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen, toplamda 6 gün ve 42 saat süren eğitim programına 17 farklı ülkeden öğrenciler katılım sağlamıştır. Program ile Çorum’un dış ticaret elçilerini yetiştirmek amacıyla uluslararası öğrencilere temel dış ticaret eğitimi verilmiştir. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle verilmiştir. Tören, sertifikalarının takdim edilmesinin ardından Çorum dış ticaret elçileri ve firma tanıtımları, öğrenci-firma görüşmeleri ile tamamlanmıştır. İstekli öğrencilerle personel ihtiyacı olan firmaların buluşturulabilmesi için eşleştirme çalışmalarına devam edilmektedir. OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi, Hitit Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Ofisi ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik (UTL) Bölümü işbirliğiyle dış ticaret firmalarında çalışmayı hedefleyen öğrencilere yönelik uluslararası pazarlarda müşteri bulmak için kullanılan veri tabanları hakkında seminer düzenlenmiştir. 12 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen seminere UTL Bölümü öğretim üyeleri ve 30 öğrenci katılmıştır. Seminerde OKA RDTM başta olmak üzere Kalkınma Ajansı faaliyetleri, Trademap, Tendata ve Hoovers veri tabanları aracılığıyla hedef pazar araştırması ve dış ticaret istihbaratı hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Uygulamalı CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Atölye Çalışmaları programı gerçekleştirilmiştir. Programa 15 öğrenci katılım sağlamıştır.

DIŞ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ

ODAKLI FAALİYETLER

Ajansımız Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı kapsamında bölgemizde ihracatçı sayısını artırmak amacıyla 30 firmaya Dış Ticaret ve Hedef Pazar danışmanlığı verilmiştir. Bu kapsamada yaklaşık 45.000 yabancı müşteri bilgisi paylaşılmıştır. Ücretsiz sunulan bu hizmete https://disticaret.oka.org.tr/ internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilmektedir. 

İMALAT SANAYİNDE

YEŞİL DÖNÜŞÜM ODAKLI

FAALİYETLER

Ajansımız Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı kapsamında İmalat Sanayinde Yeşil Dönüşüm Yönetim Danışmanlığı faaliyeti yürütülmüştür. AB ile ticari ilişki içinde bulunan tüm tarafları ilgilendiren Avrupa Yeşil Mutabakatının TR83 Bölgesinde yer alan işletmelere etkisini ortaya koymak ve onların hazırlıklarına destek olmak için 5 ay süreli ücretsiz bir pilot uygulama yapılmıştır. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve ağırlıklı olarak AB ülkelerine ihracat yapan 8 firmaya Sınırda Karbon Düzenlemesi, karbon emisyon kaynakları ve bunların sınıflandırılması gibi temel konularda danışmanlık hizmeti verilmiştir. Ajansımız Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı kapsamında Çorum YDO organizasyonunda "Sanayide Yeşil Dönüşüm Bilgilendirme Semineri" düzenlenmiştir. Çorum Teknokent'te 55 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen faaliyete Türkiye’nin ilk enerji hizmet şirketi ESCON Enerji danışmanlık şirketinin kurucu ortağı ve genel müdürü, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Başkanı, TURKONFED Yönetim Kurulu Üyesi, Yeşil Dönüşüm Komisyon Eş Başkanı, TOBB İklimlendirme Meclisi üyesi, AEE (Association of Energy Engineers), TTMD ve MMO üyesi Onur Ünlü seminerin ana konuşmacısı olarak katılmıştır. 55 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Seminerde iklim değişikliği, iklim riskleri, yeşil mutabakat eylem planı, sanayimizin yeşil dönüşümü için atılacak adımlar, yeşil dönüşümde riskler, fırsatlar ve beklentiler, sınırda karbon düzenleme mekanizması (SKDM), emisyon ticaret sistemi (ETS) ve yeşil dönüşüm alanında sunulan finansal teşvikler gibi konular ele alınmıştır. Bölgede proje hazırlama kapasitesini geliştirmek, ulusal ve yabancı kaynaklardan daha fazla yararlanılmasına yönelik olarak OKA organizasyonu ile 2023 yılında ilimizde 2 adet yüz yüze Proje Döngüsü Yönetimi (PDY-PCM) eğitimi verilmiştir. Eğitimler ile 35 kişiye ulaşılmıştır. Bunun yanında 16-17 Şubat 2023 tarihinde Samsun’da düzenlenen PCM Eğitimine yönelik hazırlıklar ve gerekli koordinasyon sağlanarak eğitici olarak katılım sağlanmıştır. Ayrıca Çorum Valiliği bağlı kurum ve müdürlüklerde staj yapan 32 öğrenciye Kalkınma Ajansları ve Çorum’daki proje faaliyetleri hakkında bilgilendirme toplantısı organize edilmiş, sunum yapılmıştır.

MALİ DESTEK PROGRAMLARI

 “İhracata Gençlik Aşısı Faizsiz Kredi Desteği Programı” ve “Turizm İşletmelerinin Modernizasyonu Finansman Desteği Programı” isimli 2 adet destek programı için başvurular 13 Şubat 2023 tarihine kadar alınmıştır. “2023 Yılı İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programı” için başvurular 31 Mart 2023 tarihine kadar alınmıştır. Bu programlar hakkında bilgilendirme yapmak maksadıyla işletmeler ziyaret edilmiş, e-posta, telefon ve çevrimiçi platformalar üzerinden ilgili paydaşlara proje hazırlama konusunda destek sağlanmıştır.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 1 adet; Fizibilite Desteği kapsamında 3 adet ve Teknik Destek Programı kapsamında 5 adet projenin destek sözleşmesi imzalanmıştır. Toplamda 27 adet projeye 10 milyon TL’nin üstünde finansal destek taahhüdü verilmiş, yaklaşık 45 milyon TL yatırıma yönlendirilmiştir.  Destek programları ile ilgili ayrıntılı bilgiye OKA resmi internet sitesi üzerinden https://oka.ka.gov.tr/destekler/basvurabileceklerim sayfasından erişilebilmektedir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ortaklığında yürütülen bu programda Kobilerin finansman ihtiyacının karşılanması ve bölgede yatırım hareketi başlatılması hedeflenmiştir. TR83 Bölgesinde imalat sanayinin rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı iş birliğinde hazırlanan bu finansman destek programına 50.000.000 TL bütçe ayrılmıştır. Projesi uygun bulunan KOBİ’lerin 500.000 TL ila 2.500.000 TL arasındaki kredi kullanımlarına 12 puan kar payı desteği sağlanmıştır. Çorum’dan 16 proje desteklenmeye hak kazanmıştır.  TR83 Bölgesi’nde ihracatın artırılması ve ürün yerlileştirmeye yönelik projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte bölgemizde genç işsizlere yönelik yeni iş imkânları oluşturulması amacıyla uygulanan “İhracata Gençlik Aşısı Faizsiz Kredi Desteği Programı” kapsamında projesi uygun bulunan KOBİ’lerin 500.000 TL ila 2.000.000 TL arasında Faizsiz Kredi kullanımına imkân sağlanmıştır. Bölge ihracatında ürün çeşitliliği, miktar, katma değer ve ihracatçı firma sayılarının artırılması veya İşletmelerin ithal ikame üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi önceliklerine yönelik projelerde kullanılacak kredinin faiz giderleri Ajans tarafından karşılanmaktadır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 20.000.000 TL’dir. Çorum’dan 2 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. TR83 Bölgesi’nde Konaklama tesislerinin modernizasyonu ve dijital teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ile rekabet güçlerinin artırılması amacıyla uygulanan “Turizm İşletmelerinin Modernizasyonu Finansman Desteği Programı” kapsamında projesi uygun bulunan KOBİ’lerin 500.000 TL ila 2.000.000 TL arasında Faizsiz Kredi kullanımına imkân sağlanacaktır. Konaklama tesislerinin teknolojik kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması veya Konaklama tesislerinin hizmetlerinin çeşitlendirilmesi önceliklerine yönelik projelerde kullanılacak kredinin faiz giderleri Ajans tarafından karşılanacaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 12.000.000 TL’dir. Çorum’dan 1 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan 2023 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Çorum Belediyesinin başvuru sahibi olduğu “İşim Gücüm Üretim” projesi yaklaşık 2.647.500 TL hibe desteği almaya hak kazandı. Toplamda bütçesi 3.530.000 TL olan projelerin sözleşmesi, Çorum Belediyesi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında 9 Haziran 2023 tarihinde imzalanarak proje uygulama süreci başlatıldı. Ajansımız Fizibilite Desteği kapsamında başarılı bulunan 3 adet Projenin sözleşmeleri imzalanmıştır. Tarihi bir yapının restorasyonu, yağmur suyu hasadı ve OSB arıtma tesisi fizibilite raporlarının hazırlanması ve gerekli teknik çizimlerin yapılması ile ilgili projelerin uygulama sürecine devam edilmektedir. Ajansımız tarafından başarılı bulunan 5 adet Teknik Destek Projesinin sözleşmeleri imzalanmıştır. Kaynakçı, kaynakçı yardımcısı yetiştirilmesi; Dijitalleşme ve Turizm alanlarında danışmanlık ve eğitim verilmesi ile ilgili projelerin uygulama sürecine devam edilmektedir. 31 Aralık tarihine kadar başvuruları alınan son dönem TD başvuruları değerlendirme sürecindedir.  Yaş Kedi Köpek Maması Üretimi konusunda güdümlü proje geliştirme faaliyeti yürütülmektedir. Proje fikrinin geliştirilmesi amacıyla paydaş ziyaretleri yapılmış, toplantı ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çorum Belediyesince Halk et tesislerinde yaş mama üretimine yönelik sunulan güdümlü projenin fizibilite çalışması kapsamında Kırıkkale iline saha ziyareti düzenlenmiş, bilgi notu hazırlanarak ilgili görseller, dış ticaret matrisi ve ön fizibilite raporuyla beraber Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile paylaşılmıştır.”            (Haber Merkezi)