Geçenlerde Bilge Mimar Turgut Cansever'e atfedilen bir söz okudum. Diyor ki: 
"Bir şehri imar ederken o şehirde yaşayan gençlerin ihya edilmesini ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz gençler, imar ettiğiniz şehri imha ederler." 
Hakkında kısa ansiklopedik bilgi: 
Turgut Cansever, Türk mimar, şehir plancısı, düşünür. Dünyada üç kez Ağa Han Mimarlık Ödülü almış tek mimardır. "Bilge Mimar" olarak da anılır. Kent, imar, koruma alanlarında pek çok görev almış, Beyazıt Meydanı'nı tasarlamıştır. Türkiye'deki ilk sanat tarihi doktora tezinin sahibidir. 
Kahramanmaraş merkezli deprem dolaysıyla tekrar tekrar referans yapıldı bu ünlü mimara. 
İhya ve ihmal meselesi her konuda hayati önem taşıdığı gibi neslin yetişmesinde yani eğitimde bir başka hayati öneme sahip. 
Modern dünya deyip birilerine son yarım asırdır özenir dururuz. 
Son birkaç yıldır özellikle pandemi sonrası o yabancı isimli kafeler bıtırak gibi çoğalmaya başladı. Gençler fırsat ve parasal imkân buldukça oradalar. 
Biz Avrupalı, Amerikalı gibi hayat tarzı yaşamaya çalışır hatta Japonlar gibi dua ederken yani kültürel yozlaşma içindeyken adamların mesleki etik kurallarını göz ardı etmişiz.  
Japon atasözlerinden diye ortada dolaşan cümlelere bakın: 
"Senin değilse alma 
Doğru değilse yapma 
Gerçek değilse söyleme 
Bilmiyorsan sus." 
Bizdeki sözde atasözlerimizle ve işlerimizle kıyaslanır bu cümleler. Japon mucizelerinden bahsederler imar ve inşada. 
Bizim mesleki etik kurallarımız yok muydu?  
Elbette vardı. 
Ahi teşkilatı. 
"Pabucun dama atılması" deyimi nereden geliyor sanırsınız. 
Çok gariptir "vicdanla cüzdan arasına sıkışma" dan bile bahsedilir bazı durumlarda.  
Güler misiniz, ağlar mısınız? 
İhya edilen bir genç cüzdana sıkışır mı hiç, vicdanının sesi orada avaz avaz çıkarken. 
İhya ne diye sormayın lütfen, anladınız işte. 
** 
Bir saplantımız var: 
Dünden bu güne hep bilgi güçtür deriz. Francis Bacon'a atfedilen bir söz. 
Bilginiz oranında güçlüsünüz demektir bu. 
Hangi bilgi, ne yönde güç veriyor bize? 
Bilgi yoluyla güçlenen birisi servet ve şöhreti elinde tutan kadar güç zehirlenmesine kapılabiliyor. 
Bilgiye güç gözüyle bakan günümüz insanı deist bir yaklaşımla Tanrıyı devre dışı bırakma derdinde.  
Sanal âlemler kurmalar, uzaya koloniler oluşturmalar yapay zeka ve insan tasarlama çalışmaları hep insanlığın hayrına mı girişimler sanıyorsunuz.  
Kim bilir bizim aklımızın ermediği ne icat ve güç oluşturma, uzay ve sanal alemde işler kotarma peşindeler. 
Keşke bu çalışmalar insanlığın hayrına yapılsa; ne âlâ! 
Mümkün mü? 
İşte Rusya.  
İçinde bulunduğu savaş sebebiyle dünyayı nükleer silahla tehdit etmiyor mu? 
Sanal alemde algı operasyonları, biranda halkı sokağa dökme dezenformasyonları, siper saldırılar yapmıyorlar mı? 
** 
İslam kültüründe bilgi, âlimin kıymetini artıran bir değer anlamında güç ama aynı zamanda erdemdir. 
İbn-i Haldun, "bilgi erdemdir" der. Dolayısıyla bilgili insan, erdemli insandır. Eğer bireyin bilgisi onu erdemli yapmıyorsa, bilgili zannedilen kişi, "sırtı kitapla yüklü merkebe" benzetilir.(Cuma suresi, 5)  
Bu gün her zamankinden daha fazla insanlığın imarında ve inşasında önemli katkıları olan iman, irfan ve ihsan yüklü bir bilgiyle donanmış ideal sahibi bir nesle ihtiyacımız vardır.  
Öyle ki bu nesle, sadece bizim değil insanlığın su gibi hava gibi ihtiyacı vardır. 
Vesselam.
TEBRİK: 6 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandilidir. Rahmet ayı Ramazan'a son iki haftanın kaldığının habercisidir bu. Mübarek olsun.