Bu hafta sizlere meslek alanımdan ve meslektaşlarımdan bahsetmek istedim. Biz psikolojik danışmalar olarak her sahada aktif olarak görev almaktayız. Okullarda, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, adliyelerde, sosyal hizmet merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimlerinde, özel şirketlerin insan kaynakları biriminde, emniyet müdürlüğünde, askeriyede ve kendimize ait psikolojik danışmanlık ofislerimizde hizmet vermekteyiz. Bilimsel anlamda psikolojik danışmanı tanımlamak gerekirse; üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarını bitirmiş kişiler psikolojik danışman unvanını alırlar. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak uzman ve doktor olmaya hak kazanırlar.

Psikolojik danışmanlık, yardım hizmetlerini amaçlayan meslekler arasında kendine özgü bir yeri olan ve kişilerin daha bilinçli, güçlü ve yaratıcı bir biçimde yetiştirilmelerine hizmet veren bir meslek dalıdır. Psikolojik danışmanlar, bireylerin kişisel gelişimlerini, kişilerarası ilişkilerini ve mesleki gelişimlerini hedef alan sorunların çözümü için bireylere ihtiyaç duydukları desteği sağlarlar. Bireyin bu alanlardaki ihtiyaçlarını ve sahip oldukları güç kaynaklarını, yeteneklerini ve olanaklarını tanımlamalarına yardımcı olurlar. Kısaca psikolojik danışman, bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan sistemli yardım hizmetini sunan profesyonel kişidir. 

Psikolojik Danışma Nedir?

Bireylerin, ailelerin ve grupların ruh sağlığı, iyi oluş, eğitim ve mesleki açıdan amaçlarına ulaşmalarında onları güçlendiren ve profesyonellik taşıyan bir ilişkidir.

Psikolojik danışma danışanın yalnızca iç dünyasıyla ilgilenmez aynı zamanda çevresindeki kişilerle olan ilişkilerine odaklanarak çözüm arar.

Psikolojik sorunların yalnızca yetişkinlerde görülebileceği ya da yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkması muhtemel psikolojik sorunların görmezden gelinebileceği inancı anlamlı değildir. Çocuk, ergen, yetişkin, yaşlı olmak üzere bütün yaş gruplarında görülebilirdir. Bu sorunların değerlendirilmesi ile süreç içerisinde ihtiyaca uygun olarak psikiyatri servislerine yönlendirmeler yapılabilir.  

Psikolojik danışma yalnızca bireyle psikolojik danışmayı içermez. Bireysel olabildiği gibi grupla psikolojik danışma da yapılabilir. Grupla psikolojik danışma hususunda kaygı, bağımlılık, öfke kontrolü gibi temalar çalışılabilir. 

Psikolojik danışmanlık çalışma sahasına uygun olarak yetkinlik açısından çeşitlenmektedir. Okul psikolojik danışmanlığı, evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik danışmanlığı, ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı, rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı olarak sıralanabilir. Belirtilen her bir hizmet alanı kendine özel terapötik beceriler, ilişki, iletişim, kavramsallaştırma, farkındalık ve empati becerilerini de beraberinde getirir.

Psikolojik Danışmanların Ortak Buluşma Noktası Neresidir?

Psikolojik danışman ve psikolojik danışma kısaca yukardaki ifadelerle özetlenebilir. Psikolojik danışmanlar, meslek alanlarını daha ileriye götürmek, gelişmeleri yakından takip etmek, birbirlerinin ihtiyaçlarını paylaşmak için bir aradadır. Bu birlikteliğin en önemli örneği ise Türk PDR Derneğidir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve mesleki dayanışma sağlayarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik biliminin ve mesleğinin ülkemizde gelişmesini sağlamak, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanların, sosyal, bilimsel, mesleki ve kültürel yönden gelişmelerine yardım etmek, mesleğin üyelerinin haklarını korumak ve savunmak amaçlarına yönelik olarak 03.07.1989 tarihinde 06–35–038 kodlu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR-DER) adı ile bir dernek kurulmuştur. PDR Derneği, 1998 yılında Bakanlar Kurulunun 13.07.1998 tarih ve 98/11476 sayılı kararı ile isminin başına “Türk” sözcüğünü ekleyerek ulusal bir dernek kimliği kazanmıştır.

Türk-PDR Derneği’nin Amaçları Nelerdir?*

*Aşağıda yer alan ifadelere pdr.org.tr adlı resmi internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. 

Dernek mesleki ve bilimsel toplantılar düzenler. Psikolojik Danışma ve Rehberlik mesleğini saygın ve halkın doğrudan doğruya yararlanacağı pratik bir bilim dalı haline getirmek, üyelerine Psikolojik Danışma ve Rehberlik bilim ve mesleğindeki yeni gelişmeleri tanıtmak için konferanslar, açık oturumlar vb. düzenler, yayınlarda bulunur.

Üyelerin mesleki sorunlarına çözüm bulmakta yardımcı olur. Psikolojik Danışma ve Rehberliğin meslek olarak gelişmesi için her türlü mevzuat ve müfredat programlarının yürütülmesi ve uygulanmasında mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla temaslar yapar.

Üyelerini Psikolojik Danışma ve Rehberliğin çeşitli alanlarında araştırmalara teşvik eder, bu çalışma ve araştırmaların yürütülmesine yardımcı olur. Psikolojik Danışma ve Rehberlik personelinin eğitilmesi için çalışma koşullarının, bağlı oldukları yetki ve sorumlulukların saptanması ve tanıtılması için mesleğin ahlak kurallarına uygun çalışmasını denetlemek için çalışmalar yapar.

Öğrencilerin çağdaş düzeyde yetişmelerini sağlamak için başarı veya üstün başarı gösteren öğrenci ve dernek üyelerini ödüllendirir. İlgili Türk ve yabancı bilim, eğitim ve araştırmacı kişi ve kurumlarla işbirliği yapar. Uygulamalı çalışmaları gerçekleştirmek için alan çalışmaları yapar, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezleri açar.

Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sergi, sempozyum vb. düzenler veya başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılır. Bu yıl 25. kez düzenlenecek olan Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 16-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Türk-PDR Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilecektir.

Yaklaşık olarak 13.000 asil üyesi ve 10.000 fahri üyesiyle Türk-PDR Derneği, her geçen gün üye sayısını artırmaktadır. Çorum ili özelinde bakılacak olursa 100’e yakın psikolojik danışmanın üye kaydı gözlenmektedir. Dernek çatısı altında psikolojik danışmaların gün geçtikçe birleştiklerini görmek gelecek için umut vericidir. Psikolojik danışma ve rehberlik alanının gelişimi, sorunların çözümü için katkılarını ve emeklerini esirgemeyen Türk-PDR Derneği Genel Başkanı Sayın Mesut Yıldırım’a ve aralarında bulunmaktan onur duyduğum Türk-PDR Derneği Çorum İl Teşkilatı Yönetim Kurulu üyelerine, tüm üye meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.