RECEP MEBET
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işveren ve sigortalıların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla son ödeme tarihi 31 Ağustos 2018 olan prim ve diğer tüm kurum alacaklarının ödeme süresini 7 Eylül 2018 Cuma günü sonuna kadar uzattı.


Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan SGK Müdürü Duran Cesur, yapılandırma müracaatları ve 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili nedeniyle geçen ayki bazı işlemlerde son gün yoğunluğu yaşandığını kaydetti.


SGK tahsilat sistemindeki aşırı yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için çeşitli tedbirler alındığını belirten Duran Cesur, söz konusu işlemler için son başvuru süresinin 5 iş günü uzatıldığını duyurdu.


SGK’dan paylaşılan bilgi notunda ise şu bilgilere yer verildi:
“2018 yılı Temmuz ayı sigorta primleri, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamındaki yapılandırma taksitleri ile 7143 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma peşin ve ilk taksit ödemelerinde son ödeme tarihi 31 Ağustos 2018 olarak belirlenmişti.


Tüm bu ödemelerin 31 Ağustos 2018 tarihinde toplanması ile birlikte 7143 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma müracaatlarının 27 Ağustos 2018 tarihinde sona ermesi, son müracaat ile ödeme tarihi arasında çok kısa bir süre olması yanında arada 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil gününün girmesi nedenleriyle son gün yüklenmesi ve yoğunluğu yaşanmıştır.


Kurumumuz alacaklarının tahsilatında bankaların SGK tahsilat sistemleriyle iletişiminde aşırı yüklenme ve yoğunluk sebebiyle sıkıntılar ve sistem arızaları yaşanmış, ödeme vadesi 31 Ağustos 2018 tarihinde dolan prim tahsilatlarında aksaklıklar oluştuğu tespit edilmiştir. 
5510 sayılı Kanunun 100’üncü maddesi 4 üncü fıkrası uyarınca, belge veya bilgileri internet, elektronik ve benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulan gerçek ve tüzel kişilerin, Kurumun bilgi işlem sistemlerinin herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması sonucu belge ve bilgiyi, bu Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderememesi ve muhteviyatı primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi halinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci işgününün sonuna kadar belge veya bilgiyi gönderir ve muhteviyatı primleri de aynı sürede Kuruma öder ise bu yükümlülükleri Kanunda öngörülen sürede yerine getirmiş kabul edilir.

Ayrıca Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5’inci maddesine göre: 
Belge veya bilgileri e-sigorta ortamında göndermekle zorunlu tutulan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun bilgi işlem sistemlerinin aşağıdaki belirtilen nedenlerle hizmet dışı kalması sonucu belge ve bilgiyi, öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderememesi ve muhteviyatı primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi hâlinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci işgününün sonuna kadar belge veya bilgiyi gönderir ve muhteviyatı primleri de aynı sürede Kuruma öder ise bu yükümlülükleri Kanunda öngörülen sürede yerine getirmiş kabul edilir.

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla; Kurum bilgisayar sisteminde e-sigorta uygulamasının çalışmasını engelleyecek şekilde; donanım ve yazılımdan kaynaklanan arızalar, elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar, yangın, yıldırım, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen ve işlem yapmayı engelleyici durumlar, sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem gibi tabi afetler ile grev, lokavt, sabotaj, terör saldırıları, kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen arızalar, sayılanlar dışında Kurumca belirlenecek benzeri durumlar bu Yönetmelikte belirtilen belgelerin Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kurumca alınmasını engelleyici sebep olarak kabul edilmektedir.

Yukarıda belirtilen Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince işveren ve sigortalılarımızın mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme tarihi 31 Ağustos 2018 olan prim ve diğer tüm Kurumumuz alacaklarının ödeme süresi 7 Eylül 2018 tarihi gün sonuna kadar (5 iş günü) uzatılmış olup bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.”