TELAFi PEŞiNDEYiZ

Çorum Belediyespor dokuzuncu hafta maçında yarın saat 14.30’da Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ında Bucaspor ile karşılaşacak. Hafta içinde Payasspor deplasmanından puansız dönen ve üç haftalık yenilmezliğini kaybeden kırmızı siyahlı takım grupta son sırada bulunan Bucaspor önünde galip gelerek yeni bir seri yakalamayı hedefliyor.

TELAFi PEŞiNDEYiZ

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por li­gin do­ku­zun­cu haf­ta ma­çın­da ya­rın sa­at 14.30’da sa­ha­sın­da Bu­cas­por önün­de iç sa­ha­da­ki ga­li­bi­yet se­ri­si­ni beş ma­ça çı­kar­mak için mü­ca­de­le ede­cek.
Lig­de ilk se­kiz haf­ta­da evin­de oy­na­dı­ğı dört ma­çı­da ka­za­na­rak 12 pu­an top­la­yan üç dep­las­man ma­çın­da ise sa­de­ce bir pu­an­la dö­nen Ço­rum Be­le­di­yes­por haf­ta için­de Pa­yass­por dep­las­ma­nın­dan 3-2 mağ­lup dö­ne­rek dış sa­ha sen­dro­mu­nu sür­dü­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por ya­rın evin­de­ki ma­çı ka­za­na­rak iç sa­ha­da­ki ga­li­bi­yet se­ri­sin dör­de çı­kar­mak is­ti­yor. Ço­rum Be­le­di­yes­por’da sa­kat­lık­la­rı bu­lu­nan Ba­rış for­ma gi­ye­me­ye­cek.
Ko­nuk Bu­cas­por ise Sü­per Li­ge ka­dar yük­sel­dik­ten son­ra ya­şa­nan eko­no­mik so­run­lar ne­de­ni ile ini­şe geç­ti ve bu se­zon­da trans­fer ya­sa­ğı ne­de­ni ile 3. lig­de ta­ma­men alt ya­pı­sın­dan ye­ti­şen fut­bol­cu­lar­la mü­ca­de­le edi­yor. Yaş or­ta­la­ma­sı 19-20 olan genç­ler­den ku­ru­lu kad­ro­su ile mü­ca­de­le eden Bu­cas­por ilk se­kiz haf­ta­da al­dı­ğı üç be­ra­ber­lik ve üç pu­an­la grup­ta son sı­ra­da bu­lu­nu­yor.
Bu­cas­por’da haf­ta için­de oy­na­nan Bay­burt­spor ma­çın­da kır­mı­zı kart gö­ren Ba­rış ile dör­dün­cü sa­rı kar­tı­nı gö­ren İsa ya­rın oy­na­na­cak Ço­rum Be­le­di­yes­por ma­çın­da for­ma gi­ye­me­ye­cek­ler.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Çorumlu
Çorumlu - 4 yıl Önce

Rakibin durumu iyi değil
Kadroları gençlerden kurulu
3-5 atıp en azından moral bulmamız lazım.

SIRADAKİ HABER