Tüm Bilirkişiler Federasyonu Başkanı Sedat Urkaya ve Başkanvekili, Tüketici Konfederasyonu Otomotiv Komisyonu Başkanı Fatih Kankurdan, Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğünde, Tüketici Hakem Heyetleri ve Yönetmeliği hususlarında bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplantıya Piyasa Gözetim Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan başkanlık etti.

Hukuk İşleri Daire Başkanı ile birlikte gerçekleştirilen istişare toplantılarında mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınırken, tüketici hakem heyetlerinde mevcut bilirkişilerin durumları  ihtiyaçlar ve tasarruf tedbirleri kapsamında yapılabilecekler de görüşüldü.

Heyet daha sonra Adalet Bakanlığı'nda Bilirkişilik Daire Başkanı Sn. Abdulkadir Kutluk'u makamını ziyaret etti.

Ziyarette sürekli olarak saha çalışmalarında bağlı derneklerin vasıtasıyla toplanan verilerle Adalet Bakanlığı bünyesinde görev alan Adli Bilirkişilerin sahada karşılaştıkları sorunlarla, mevzuattan kaynaklı yaşanan bilirkişi sorunlarını ve uzmanlık ile alt uzmanlık alanlarına dair hususlarda bilirkişilerin hazırlamış oldukları raporlar, uzmanlık alanı dışındaki görev kabullleri ile bilirkişilere yönelik iç denetimler neticesindeki disiplin soruşturmaları istişare edildi.

Eve giren yılanı itfaiyeciler yakaladı Eve giren yılanı itfaiyeciler yakaladı

Editör: Çorum Hakimiyet