Çorum SMMM Odası Başkanı Ceyhan BARAN, 2023 Yılı Ticari defterlerinin kapanış tasdiki için 30 Haziran 2024 tarihinin son gün olduğunu belirterek, zamanında yaptırmayan mükelleflerin cezalı duruma düşeceklerini ve 49 bin 276 lira ceza ödemek zorunda kalacaklarını söyledi.

Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile diğer defterlerin açılış onayları Anonim ve Limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluşunda, ticari defterlerin şirket merkezinin bulunduğu ve tescili yapan Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından yapıldığını, Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere yaptırılmak zorunda olunduğunu hatırlatan Ceyhan Baran, Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine göre 2023 yılında fiziki ortamda tutulan yevmiye defterinin 30 Haziran 2024 tarihi hafta sonu tatil gününe denk geldiği için en geç 1 Temmuz 2024 Pazartesi gününe kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması gerektiğini söyledi.

Hasan Tuluk’tan, Çetin Başaranhıncal’a ziyaret Hasan Tuluk’tan, Çetin Başaranhıncal’a ziyaret

Baran, “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 22‘nci maddesine göre ticari defterlerin, ticari davalarda delil olarak kabul edilebilmesi için, kanuna göre eksiksiz ve usulüne uygun olarak tutulmuş, açılış ve kapanış onayları yaptırılmış ve defter kayıtlarının birbirini doğrulamış olması gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 562/1-c bendine göre; 64 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanların 2024 yılı için 49.276 TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar” dedi.

Editör: Çorum Hakimiyet