MUSTAFA BURAK YALÇIN

41 köye kiltparke taşı 41 köye kiltparke taşı

Türk Ocakları Çorum Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, son günlerde kamuoyunda yeniden gündeme gelen yeni anayasa çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında yapılan açıklamaların Türk milli kimliğinin, vatandaşlık tanımının ve üniter yapının tartışmaya açılmadan sağlıklı bir zeminde yürütülmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. İrfan Çağlar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu fikri, Türk milliyetçiliğidir. Millî devlet ve üniter yapı, bu Cumhuriyet’in temelini teşkil eder. Bu milliyetçilik, temelde, Atatürk’ün “fikirlerimin babası” dediği Ziya Gökalp’ın, etnik ve mezhebî kimlikleri aşan, ortak kültüre ve ortak gelecek tasavvuruna dayalı kapsayıcı, içerici milliyetçilik anlayışıdır” dedi.

Türk Devleti’nin millî devlet vasfı ve üniter yapısı ile anayasanın değiştirilemez maddeleri ve anayasadaki vatandaşlık tanımının tartışma konusu haline asla getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Çağlar, “Bu vatanın adı Türkiye, burada yaşayan milletin adı Türk Milleti'dir. Tarihten ders almayanların, millet kavramını çeşitlendirme hevesleri her zaman hayal kırıklığı ve hüsran ile sonuçlanmıştır. Biz hep birlikte Türk Milletiyiz” açıklamasında bulundu.

Editör: Mustafa Burak Yalçın