Çorum Ziraat Odası Başkanlığında çiftçilerin ÇKS kaydı yoğunluğu yaşanıyor.

Doğa Koleji öğrencilerinden İngilizce müzikal Doğa Koleji öğrencilerinden İngilizce müzikal

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarında yoğunluk yaşandığına dikkat çeken Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, çiftçilerin ÇKS kayıtlarını zamanında kayıt altına almak için büyük bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

2024 ÇKS başvurularının Eylül ayında başladığına vurgu yapan Özdemir, eylül ayının çiftçinin hasat zamanı olması ve bazı köylerde kadastro 22-a çalışmalarında parsel değişikliği olduğundan dolayı yeni parsel numaralarının temin edilemediğinden bu yoğunluğun yaşandığını kaydetti.

Çiftçilerin mağdur olmaması için gece gündüz çalıştıklarına işaret eden Özdemir, “Bu ay sonu başvurular sona erecektir. Bunun için özverili çalışan personelimiz tapu sayısı fazla olan çiftçilerimizin evraklarını alarak gece çalışıp, ertesi güne hazır hale getiriyorlar. Bu ayın sonunda ÇKS başvuruları sona ereceğinden çiftçilerimiz haklı olarak mağdur olmamaları için ÇKS’lerini yenilemek istiyorlar” dedi.

Özdemir, Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün yeni tapu çalışmaları yaptığından dolayı çiftçilerin ekim yapacağı yerlerin ada ve parsel numaralarının değişmesinden dolayı bu yoğunluğun yaşandığını açıkladı.

Çiftçinin ektiği alan ile çiftçi kayıt sistemdeki ekili alanların birbirini tutmadığına dikkat çeken Özdemir, bunun sebebinin ise intikallerde ve arazilerde anlaşma sağlanamadığından dolayı arazilerin ekildiğini fakat bunun kayıt altına alınamadığını belirtti.

ÇKS sisteminde kayıt altına alınmayan arazilere soğan ekimi yapıldığına dikkat çeken Özdemir, Bakanlığa gönderilen verilere göre soğan ihracatının açıldığını belirterek, bunun sonucunda da kayıt dışı ekimi yapılan soğanların çiftçinin elinde kaldığını hatırlattı.

Bu mağduriyetin kayıt dışı ekimlerden kaynaklandığı ifade eden Özdemir, kayıt dışı ekimlerden yeni çıkartılan kanuna istinaden hazırlanan taahhütnamelerin muhtarlıklar tarafından onay verildikten sonra Ziraat Odası'na ulaştırıldığı takdirde çiftçilerin mağduriyetinin önlenebileceği gibi ülkemizde üretilen bitkisel ürünlerin gerçek verileri tespit edileceğinden arz ve talep de gerçek verilerin ortaya çıkacağını söyledi.

Özdemir, bunun sonucunda da tüketim fazlası ürünleri ihracatı konusunda da tereddüt yaşanmayacağını ifade etti.
Kayıtdışı ekimlerin kayıt altına alınmasında görüş beyan eden ve yasalaşmasına katkı sağlayan herkese teşekkür eden Özdemir, “ÇKS süreci 02.01.2024 tarihinde sona ereceğinden dolayı çiftçilerimiz mağduriyet yaşayacaktır. Bizler Tarım Orman Bakanlığı’mızdan ÇKS süresinin uzatılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi