DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyerek Dodurga’da ücretsiz izine ayrılan maden işçilerinin sorunlarını gündeme getirdi.

Yazar Sevim Ak, Kargı'da okurlarıyla buluştu Yazar Sevim Ak, Kargı'da okurlarıyla buluştu

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Zehra Benli’nin 100’e yakın işçiyi ziyaret edip kendisini görüntülü aramak suretiyle sorunları aktardığını belirten Ekmen, maden işçilerinin yaşadığı sorunları gündeme getirmek için kendilerine söz verdiğini ifade etti. 

Milletvekili Ekmen, işçilerin sorunlarını şöyle dile getirdi:

“25 Ağustos 2017 tarihinde Türkiye Kömür İşletmeleri bünyesindeki Alpagut Dodurga Linyitleri, imzalanan Rödovans sözleşmesi ile özel bir şirketin bünyesine dahil edilerek kömür madenini işletmeye başlamıştır. Fakat bugün gelinen nokta itibariyle işçiler büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kalmıştır. Önce yaşanan sorunu, sonra da nedenini açıklamak istiyorum. Yaklaşık 84 işçi 6 ay süreyle ücretsiz izne gönderilmeye çalışılmaktadır. Ücretsiz izne göndermek için de Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi’nden bir rapor alınmıştır. Oradaki sorunun temel nedeni, buradaki işçilerimizin anayasal bir hak olan, ulusal ve uluslararası metinlerde kesin olarak tanınmış, tartışmasız bir hak olan sendikalaşma hakkını kullanma istekleriyle ilgilidir. Bu arkadaşlar Aralık 2023’te DİSK’e bağlı dev maden sendikasına üye olmuşlar. Daha sonra üye olmaları engellenmeye çalışılmıştır. İşçi direnç göstererek, ısrar ederek üye olduktan sonra bu kez yetkisiz bir mahkemede yersiz bir dava açılmıştır. Niçin yetkisiz mahkemede açılıyor? Çünkü yetki tartışmasıyla zaman kazanılmaya çalışılıyor. Bütün buna rağmen mahkeme süreci tamamlanmış ve sonrasında işçiler istifaya zorlanmıştır. İş sağlığı güvencesiyle ilgili olarak bir takım baskı politikalarına maruz bırakılmıştır. Ama buna rağmen işçiler geri adım atmayınca şimdi sendika üyesi olan 88 işçinin 84'ü ücretsiz izne çıkartılmaktadır. İlginçtir ki, sendika üyesi olmayan işçiler için böyle bir tasarrufları olmamıştır. Bunların bir kısmı da Fethiye'deki başka bir inşaata gönderilmeye çalışılmaktadır.”

“Bu açıkça bir Anayasa ihlâlidir” diyen Ekmen, “Bugün maden işçilerinin hangi şartlarda ve hangi zorluklarda çalıştığını en son yaşanan İliç Maden Kazasında gördük ve anlıyoruz. Bu kadar zor şartlarda çalışan işçilerin mağdur edilmesi kabul edilemez” dedi.

Ekmen, işletmeci firmaya da seslenerek, “Bu kadar zor şartlarda çalışan işçilerin beş kuruşuna göz dikmeyiniz. İş güvenliği ve sağlığı açısından, maaş gelirleri açısından kazandığınız paranın bir kısmını işçiye vermekten çekinmeyiniz. Sendikalaşma hem işveren için hem işçi için yasal, anayasal ve uluslararası belgelerde geçen bir haktır. Akıllı bir işveren için sendikalaşma oradaki birçok konunun düzene girmesi demektir. Evet, bu çağrıyı yineliyorum. 6 aylık ücretsiz izne çıkarma kararından vazgeçin ve bu işçileri hak ettiği şekliyle çalıştırmaya devam edin. Sendikayı tanıyın ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyun. İşçi ücretlerini de kazancınızdan nisbi olarak feragat edecek şekilde beklenen seviyelere çekin” diyerek sözlerini tamamladı. 

Editör: Çorum Hakimiyet