Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen ‘İrfani Geleneğimizde Kalp’ adlı konferans, Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleşti.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, programa Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Çorum Ensar Vakfı Şube Başkanı Abdurrahman Çırak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ercan, Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yazar Ahmet Turgut konuşmasında, "Yürek ve gönül, kalp Arapça bir kelime ama yürekle gönül öz Türkçe’dir. Yürekten kalbe baktığımız zaman daha çok biyolojik yönüyle kan pompalama yönünü hatırlıyoruz. Sembolik bir dille olaya bakacak olursak Kâbe kalp misalidir. Mescid-i Haram ise o Kâbe’yi kuşatan sadrdır. Yani yürek Kâbe iken gönül Mescid-i Haram’dır. Rabbi tanımaya onu algılamaya yönelik ilahi işleyişi hissetmeye bu şekilde daha güzel insan olmaya kul olmaya yönelişin merkezi kalp. Resulullah öyle bir şey zikretmiş ki; "Sizde öyle bir parça var ki o salih olursa her şey salih olacak." Yani sen salih olacaksın. Yani kalbin salihse dilin, elin, kolun ve ayağın yaşamı etkileyen, yaşamda faal olan her şey salih olacak. Ama o bozulursa elin, dilin, kolun, aklın ifsat olacak, dikkat edin işte o kalptir.” dedi.

“Kur’an’ın genel anlamda bize anlatmış olduğu kalp; aklın, sevginin ve vicdanın meşrebidir ve idrak yollarının en yücesidir.” diyen yazar Turgut, konuşmasına şmyle devam etti: “Şu an kullanılmıyor, bir iki nesil öncesine kadar kullanılıyordu, sahte paralara kalp denirdi. Sahte altına kalp denirdi, çünkü sahteleşme riski yüksektir kalbin. Dönüşürken sahteliğe de dönüşebilir. Bu risklerin hepsini düşünürken kalbi korumanın yolları insanların aklına geliyor. Kur'an-ı Kerim de bu konuda bizlerin temel ikazıdır. Harama yaklaşmayın der, yani onu oluşturacak ortamlardan uzak durun der. Kalbi koruyabilmek için ortamların kendisini ıslah etmekle yanlışlar, gayrimeşru edepsiz sonuçlar doğurabilecek ortamlardan uzak durmak gerekiyor. Sevgiyle bilgi buluşursa irfana dönecek, hikmete dönecek. Kalbin ana merkezi haline gelecek biz kendi algımız açısından bilmeye yönelik şeylere zihin diyoruz, zihnin merkezi de beynimizdir. Kur'an-ı Kerim kalp ile akletmek diyor, Kur'an'da yazıyor kalp ile akletmek aklın yeri kalptir. Türkçemizin tabirleri var; gönül gözü diyoruz. Kalpte bir göz var mı yok ama gönül gözü diye bir tabirimiz gelişmiş buna basiret demişiz. Aklı kullanırken bir şeyleri görüyorsun ama basiret açıksa perdenin arkasından haber veriyorsun. Bir yerden duman çıktığını görürsen ateşin çıktığını anlarsın. O ateş kısmı gönül gözü dediğimiz kısma tekabül edecek."

Program sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, konuşmacı ve yazar Ahmet Turgut'a çiçek takdim etti.