Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2023 yılında da köylerin alt yapı sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarına devam etti.

Merkez ilçeye bağlı köy tüzel kişiliklerine hizmet vermek için kurulan ve halen 198 üyesi bulunan Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinden yapılan açıklamada 2023 yılı faaliyetleri değerlendirildi.

Birliğin önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılı içerisinde de kaynaklarını etkili ve verimli kullanmak suretiyle üye köylere hizmet vermeye devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, “Bu amaçla, Birliğimize üye köylerin, içme suyu, kanalizasyon, tarımsal sulama tesisleri bakım onarımı ve yapımı ile bu tesislere ait malzeme alımı ile köylerimizde bulunan sosyal ve kültürel tesis, köy konağı ve cami bakım onarımı gibi talepler için Birlik bütçesinden üye köylerimize 1 milyon 113 bin 831,47 TL nakdi yardımda bulunulmuştur.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen 2023 yılı KÖYDES projesi kapsamında Birliğimiz hesaplarına aktarılan toplam 26 milyon 919 bin 679 TL ödenek, köylerimizin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, içme suyu projeleri başta olmak üzere asfalt yapımı, küçük ölçekli tarımsal sulama tesisi yapımı ve köylerimizin sayısal verilerinin işlenmesi amacıyla projelendirilerek 2023 yılı içerisinde söz konusu ödeneğin tamamı yatırıma dönüştürülmüş ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.

İl Özel İdaresi ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile yapılan protokoller kapsamında, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmak maksadıyla Birliğimiz banka hesaplarına aktarılan 21 milyon 171 bin 418,27 TL ödenek ile Birliğimizin görev alanı sınırlamasına bağlı kalınmaksızın, ilimiz merkez ve ilçelerimize bağlı köylerimizin alt yapı ve üst yapı, yapım işleri ile asfalt yol yapım projeleri 2023 yılı içerisinde yatırıma dönüştürülerek halkımızın hizmetine sunulmuştur” denildi.       

'Dinin doğru anlaşılması için sağlıklı bir kaynak ve yöntem anlayışına ihtiyaç var' 'Dinin doğru anlaşılması için sağlıklı bir kaynak ve yöntem anlayışına ihtiyaç var'

                 

Editör: Haber Merkezi