HURŞİT BOZKURT
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ömer Tök, adeta seferberlik haline dönüştürdükleri kayıt dışı istihdamla mücadele ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

YEDAŞ’ta sorunların  çözümü için yeni dönem YEDAŞ’ta sorunların çözümü için yeni dönem

Gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a çalışmalar hakkında bilgi veren Tök, “Sigortalı işçi çalıştırmak hem işverene kazandırır, hem de ülkemize kazandırır. Sigortasız işçi çalıştırmanın maliyeti 10 kat daha fazladır.” Sözleriyle sigortalı işçi çalıştırmanın önemine dikkat çekti.  

Sektörün bilgilenmesi ve rehberlik hizmeti verilmesi adına yürüttükleri çalışmadan bahseden SGK İl Müdürü Ömer Tök, “Sigortasız işçi çalıştırmak, sigortalı çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve risklidir. Bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti ödeyeceğiniz primin yaklaşık 10 katıdır. Ayrıca sigortasız işçinin kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da hayatını kaybetmesi durumunda sigortalıya ve yakınlarına yapılacak olan tüm giderler, sigortasız işçi çalıştıran kişiye aittir.” diye konuştu. 

SGK hizmetlerinin aksamadan ve vaktinde yetişerek vatandaşın ve firmaların hizmetine koşmak konusunda Türkiye genelinde önemli bir kariyere sahip olan SGK Çorum İl Müdürlüğü, kayıt dışı istihdam konusundaki mücadelenin toplumun tüm kesimlerine yaygınlaşması ile ilgili de başarılı çalışmalara imza atıyor. 

Bu anlamda pek çok kurumu ziyaret ederek, çalışmaların tabana yayılması ile ilgili çaba sarfeden SGK İl Müdürü Ömer Tök, gazetemizi ziyaretinde konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu, “Kayıt dışı istihdam, çalışanların SGK’ya bildirilmemesi veya çalışma sürelerinin ya da ücretlerinin eksik bildirilmesidir. İşyerinizde kayıt dışı istihdam tespiti halinde yüksek idari para cezaları ile karşılaşabilirsiniz. İş kazası durumunda adli ve ağır idari sorumluluklar doğar. Teşvik, hibe ve kredilerden yararlanamazsınız. Yapılan tespitlerde bir işçinin bir gün dahi sigortasız çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde en az 12.942 lira idari para cezası uygulanabilmektedir. Ayrıca bu çalışmalara ait primler gecikme cezası ve faiziyle birlikte tahsil edilir.

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK ÇOK DAHA MALİYETLİDİR
Sigortasız işçi çalıştırmak, sigortalı işçi çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve risklidir. Bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti ödeyeceğiniz primin yaklaşık 10 katıdır. Sigortasız işçinin kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da hayatını kaybetmesi halinde sigortalıya ve yakınlarına yapılacak tüm giderler işverenden talep edilir.

ÜCRETLERİN EKSİK BİLDİRİMİ KAYIT DIŞI İSTİHDAMDIR
Çalıştırdığınız işçilerin ücretlerinin eksik bildirilmesi durumu da kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda da aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında ceza uygulanmaktadır. Çalıştırdığınız işçilerin meslek kodları, işyerinde fiilen yaptıkları işe uygun şekilde bildirilmelidir. Aksi durumda her sigortalı için bir asgari ücret tutarında ceza ile karşılaşılabilinir.

ÖDEMELERDE BANKA ZORUNLULUĞU
Türkiye çapında beş ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinin işçilerine yapacakları ücret ve her türlü ödemenin banka aracılığı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. Sigortasız işçi çalıştırmazsanız, primlerinizi düzenli öderseniz ve gerekli belgeleri SGK’ya yasal süresi içinde verirseniz siz de sigorta prim teşviklerinden yararlanarak çok büyük maliyet avantajı sağlayabilirsiniz. Sigortalı işçi çalıştıran işveren hem kendi kazanır hem de ülkesine kazandırır. İşverenlerimiz, işyerinizin en geç işçi çalıştırmaya başladığınız gün işyeri bildirgesi ile çalıştırdığınız işçiyi en geç çalıştırma başladığınız tarihten bir gün önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile çalıştırdığınız sigortalının işten ayrılması halinde en geç 10 gün içinde işten ayrılış bildirgesi ile ay içinde çalıştırdığınız sigortalıların prime esas kazançlarını, çalıştıkları gün sayılarını ve mesleklerini de içeren bilgilerini izleyen ayın 26’sı saat 23.59’a kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamesi belgesi ile SGK’ya bildirilmelidir. SGK’ya bildirdiğiniz işçilerinize ait sosyal güvenlik primlerini ise takip eden ayın sonuna kadar ödemeniz gerekmektedir. Prim ödemelerinizi kurumun anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla veya kredi kartı ile yapılabilir. 

Ülkemizde işverenlerin üzerindeki mali yükleri azaltarak kayıtlı istihdamı artırmak amacıyla 18 farklı sigorta primi teşviki uygulanmaktadır. Bu teşvikler neticesinde sosyal güvenlik primlerinin önemli bir kısmı devlet tarafından karşılanabilmektedir. 

İŞ KAZALARINDA BİLDİRİM SORUMLULUĞU
İşçinizin iş kazası geçirmesi halinde derhal kolluk kuvvetlerine ve kazadan sonraki 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmelisiniz. Bu bildirimin yapılmaması durumunda işyerinin büyüklüğü ve tehlike sınıfına göre 20 bin 898 TL’ye varan idari para cezası ile karşılaşılabilir.  Ayrıca kurumun sigortalıya yapmış olduğu masrafların işverene rücu etmesi söz konusu olabilir.

Çalıştıracağınız kişi yabancı uyruklu ise önceden çalışma izni almanız gerekmektedir. Çalışma izni başvurunuzu web adresinden yapabilirsiniz. Çalışma izni olmadan yabancı işçi çalıştırılması durumunda 16 bin 66 liraya kadar prim cezası verilebilmektedir.”

Editör: Haber Merkezi