Emrah Kuş yarı finalde

Çorum’lu milli güreşçi Emrah Kuş Dünya Grekoremen Güreş Şampiyonası’nda 82 kiloda yarı finalde Dünya Şampiyonu Ermeni rakibini yenerek yarı finale yükseldi. Kuş dün gece Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu İranlı güreşçi ile finale yükselmek için karşılaşacak.

Emrah Kuş yarı finalde

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ma­ca­ris­tan’da de­vam eden Bü­yük­ler Dün­ya Gre­ko­ro­men Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı 82 ki­lo­da Ço­rum­lu mil­li gü­reş­çi Em­rah Kuş ya­rı fi­na­le yük­sel­di.
Ço­rum Adil Can­de­mir Gü­reş Eği­tim Mer­ke­zi’nden ye­ti­şen ve İs­tan­bul’da öğ­ret­men ola­rak gö­rev ya­pan Em­rah Kuş 82 ki­lo­da ilk tu­ru bay geç­ti. İkin­ci tur­da Ve­ne­zu­ela’lı ra­ki­bi Lu­is Edu­ar­do Aven­da­no Ro­jas’ı 6-0 ye­ne­rek bir üst tu­ra yük­sel­di.
Çey­rek fi­nal ma­çın­da ise Av­ru­pa ve Dün­ya Şam­pi­yo­nu Er­me­ni Mak­sim Ma­nuk­yan’ı ne­fes ke­sen bir mü­ca­de­le so­nun­da 2-1 ye­nen Em­rah Kuş fi­na­le yük­sel­di. Mil­li gü­reş­çi­miz dün ak­şam se­an­sın­da ya­rı fi­nal­de İran­lı Olim­pi­yat ve Dün­ya Şam­pi­yo­nu Sa­eid Mu­rat Ab­dal­va­li ile fi­na­le yük­sel­mek için mü­ca­de­le et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER