Aman dikkat! Hava kirliliği kanseri artırıyor Aman dikkat! Hava kirliliği kanseri artırıyor

Çorum Özel Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Abdullah Emre Nayman, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü sebebi ile yaptığı açıklamada tüberküloz kontrolünde en önemli konunun, hastaların erken tanısı ve etkili tedavisi olduğunu belirtti.

Tüberkülozun dünyanın en eski ve en yaygın enfeksiyon hastalığı olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Abdullah Emre Nayman, “Halen dünya nüfusunun 1/3’ü tüberküloz hastalığı ile enfektedir. Her saniye bir kişi tüberküloz basili ile enfekte olmaktadır. Tüberküloz savaşında kısa süreli kombine tedavi ile ciddi başarılar elde edilmiştir.

Tüberküloz savaşında elde edilen başarı nedeniyle tüberküloz savaşının gevşetilmesi, HIV artışı, göçler, turizm, gelişmekte olan ülkelerde sosyo-ekonomik gerilemeler, kötü tedavi programları ve düzensiz ilaç kullanımları nedeniyle 1980’li yıllarda MDR-Tüberküloz ve 1990’lı yıllarda XDR-Tüberküloz hastalıklarının ortaya çıkması ve giderek artması nedeniyle tüberküloz  dünyada ciddi bir küresel tehdit haline gelmiştir” dedi.

Tüberküloz kontrol programlarının en önemli hedefinin enfeksiyon havuzunun ve latent tüberküloz enfeksiyonuna sahip kişilerin belirlenmesi olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Abdullah Emre Nayman, “Temaslı taramasının amacı, kaynak olgu ile teması olanlarda latent tüberküloz enfeksiyonu (LTBE) olanları ve bu gruptaki diğer tüberküloz hastalarını saptayarak tedavi edilmelerini sağlamaktır.  American Thoracic Society (ATS) tüberküloz temaslıları için araştırma, tanı tetkikleri ve ilaç tedavisi konusunda rehber yayınlamıştır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı Verem Savaşı Derneği Başkanlığının dispanserlerinde izlem protokollerinde hastalar tanı aldıktan sonra en kısa dönemde temaslı taraması başlatılmaktadır” ifadelerini kullandı. 

Ülkemizde tüberküloz enfeksiyonu için yüksek riskli grupların, tüberküloz hastası ile teması olanlar, ceza evlerinde kalanlar ve sağlık çalışanları olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Abdullah Emre Nayman, “Tüberküloz dışı mikrobakterilerin görülme sıklığının yüksek olduğu ve BCG aşısının yapıldığı ülkelerde Tüberkülin Cilt Testi(TCT)’nin özgüllüğü düşüktür. Antijene özgül T hücrelerinin tüberküloz tanısında kullanımını esas alan interferon-gama salınım testleri testleri (İGST) geliştirilmiştir.  Bu testler aktif tüberküloz tanısında standart tanı metodlarının yerini alamamakla birlikte koruyucu tedavi için hasta seçiminde risk değerlendirmesinin bir parçası olarak kullanılabilirler.

Tüberküloz kontrolünde en önemli konu, hastaların erken tanısı ve etkili tedavisidir. Bu, hastalığın toplumda azalmasını ve bulaşmanın önlenmesini sağlar. Tüberkülozda koruyucu önlemler; aşı uygulaması, koruyucu tedavi ve enfeksiyon kontrolüdür. Aşı ile ilgili son yıllarda yoğunlaşan çabalara karşın, BCG aşısı dışında etkili yeni bir aşı halen bulunamamıştır. Enfeksiyon kontrol önlemleri, özellikle sağlık kurumlarında ve toplu yaşanan yerlerde bulaşmayı önlemeye yönelik yönetimsel, mühendislik ve kişisel koruyucu önlemleri içermektedir” diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)s