FATİH AKBAŞ
Çorum Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısı 7 Nisan Cuma günü yapılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında 15.30’da gerçekleştirilecek olan toplantıda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporu görüşülecek.

Toplantıda ayrıca, yedek katip üye, Encümen üyeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Tarife Komisyonu üyeleri ile Çevre Belediyeler Birliği ve Milli Müdafaa Mükellefiyeti üyelerinin seçimi de yapılacak.

Meclis gündeminde görüşülecek olan diğer maddeler ise şunlar:

“Kadro iptal ve ihdası. Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi.

Yeni asgari ücret için kuvvetli ihtimal! Pazarlık için 2 rakam masada Yeni asgari ücret için kuvvetli ihtimal! Pazarlık için 2 rakam masada

-438 ada 1 parselde bulunan yapının cephe imalatının yapılması. Çorum Beltur Kültür Turizm Ticaret A.Ş’nin adresinin güncellenmesi. Hamur Belediye Başkanlığı ile ortak hizmet projesi. Çorum Belediyesi ile Ortaköy Belediyesi’nin ortak hizmet projesi.

-8 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi. Gülabibey Mahallesi 4983 ada 1 nolu parsel için İmar Planı değişikliği teklifi.

-Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesine cepheli parsellere yönelik İmar Planı değişikliği teklifi.

-Gülabibey Mahallesi Kapaklı 4.Caddenin çevresinde bulunan yaklaşık 52 hektarlık alana yönelik imar planı değişikliği teklifi.

-Karacaköy 4211 ada 1 nolu parsel için imar planı değişikliği teklifi.

-Ulukavak Mahallesi Kahraman Çavuş Caddesine cepheli parsellere yönelik imar planı değişikliği teklifi.

-Çöplü Çepni Kunduzhan Kadastro Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 180 hektarlık alanda revizyon amaçlı imar planı değişikliği teklifi.

-Ayarık Çomar ve İlice Mahalleleri dahilinde kalan yaklaşık 38 hektarlık alana yönelik imar planı değişikliği teklifi.

-Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi.

-Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesine istinaden hazırlanan Denetim Komisyon Raporunun Meclise sunulması.”