FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantısı dün yapıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü 2022 yılı bütçesi hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

2022 yılı gelir bütçesinin 770 milyon lira gider bütçesinin 765 milyon lira olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Gider bütçesinin yüzde 73’lük kısmına denk gelen 558 milyon 369 bin liralık bölümü performans programına tanımlandı. Geri kalan yüzde 27’lik kısmına denk gelen 206 milyon 631 bin lirası ise genel yönetim giderleri olarak belirlendi. Genel yönetim giderlerinin dağılımı ise şöyle: Personel Giderleri 66 milyon 841 bin lira, SGK Devlet Primi Giderleri 10 milyon 264 bin lira, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 21 milyon 603 bin lira, Faiz Giderleri 34 milyon 488 bin lira, Cari Transferler 14 milyon 945 bin lira, Sermaye Giderleri 4 milyon 990 bin, Sermaye Transferleri 8 milyon 500 bin lira, Yedek Ödenek 45 milyon lira.” dedi.

Toplam 770 milyon liralık 2022 yılı gelir bütçesinin 347 milyon 664 bin lirasının genel bütçeden, 196 milyon lirasının sermaye gelirlerinden,  115 milyon 799 bin lirasının teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 59 milyon 575 bin lirasının vergi gelirlerinden 50 milyon 962 lirasının ise bağış, yadımlar ile özel gelirlerden elde edilmesi hedefleniyor.

BÜTÇENİN YÜZDE 63’Ü YATIRIMA
765 milyon lira olan gider bütçesinde yatırımcı müdürlüklerin payının 484 milyon 686 bin lira ile toplam bütçenin %63’ünü oluşturduğunu ifade eden Lemzi Çöplü, gider bütçesinin yatırımcı müdürlüklere dağılımı hakkında ise şu bilgileri verdi:
“Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 47 milyon 450 bin lira, Etüd Proje Müdürlüğü 111 milyon 646 bin lira, Fen İşleri Müdürlüğü 78 milyon 057 bin lira,  Park ve Bahçeler Müdürlüğü 53 milyon 561 bin lira,  Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 109 milyon 122 bin lira, Temizlik İşleri Müdürlüğü 44 milyon 300 bin lira, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 40 milyon 550 lira.”

Çöplü, konuşmasında 2022 yılı performans programı hakkında da meclis üyelerini bilgilendirdi.

2022 yılı Performans Programı oy birliği ile kabul edilirken 2022 yılı ve izleyen iki yılın Analitik Bütçesi görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
11 Kasım Perşembe günü saat 14.00’da yapılacak olan meclis toplantısında ise 2022 yılı ve izleyen iki yılın Analitik Bütçesi görüşülerek oylanacak.