Çorum Belediyesinin 2023 yılı bütçe kesin hesabı ve idare taşınır yönetim hesabı dün yapılan Belediye Meclisi Toplantısında görüşülerek kabul edildi. 

Meclis salonunda yapılan toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonundan havale edilen  2023 yılı bütçe kesin hesabı ve idare taşınır yönetim hesabı görüşüldü.

Gündem maddesi hakkında görüşlerini dile getiren CHP’li Meclis Üyesi Erdem Erol, bankalara kalan borcun İller Bankasına 15.651.816,70 TL, devlet bankalarına ise 113.391.749,11 TL olmak üzere toplamda 129.043.565.81 TL olduğunun görüldüğünü belirterek,  “Yeni borçlanmalar yapılmadığı takdirde aylık belediyemiz 10.796.229,86 TL kredi borcu ödemekte olup 2023 yılında 122.349.414,901 TL banka kredisi ödenmiştir. 2024 yılına 59.534.353,88 TL devirle kapatmaktansa ileri tarihli banka ödemelerinin erken ödeme yapılarak gelecek yıla devreden ödemeleri azaltamazmıydık. İller Bankasından 2017 yılında çekmiş olduğumuz 2026 yılında bitecek olan 4 adet rüzgar enerji santrali yapımı için ana parası 25.479.739,94 TL faizi 12.546.149,17 TL, olan yüksek borçlanma ve faiz ödemesi yaptığımız bu borçlanmada 4 adet rüzgar enerji santralini ne zaman kendisini amorti edecek para kazanmaya başlayacak.  Belediyemizin taşınmaz malları ile ilgi kaç metrekare yerimizin olduğu ve mali değerleri ile ilgi net bir cevap alınamamıştır. Sorduğumuzda ise yıllardan beri gelen program değişiklikleri sebep gösterildiğinden belediyemizin elinde bulunan net taşınmaz bilgilerinin verilemeyeceği söylenmektedir. Oysaki her demecinizde şeffaf olacağınızdan bahsediyorsunuz. Takdir Çorum halkınındır” dedi.

Taşınır mal yönetimi hesabında 2022 yılı devir tutarı 142.210.960,82 TL iken 2023 geçen yıldan devir tutarının 143.962.268,69 TL aradaki farkın ise 1.751.307,87 TL olduğunu kaydeden Erdem Erol, “2022 kapanış ve 2023 açılış fişleri bilanço ve mizanları incelendiğinde 142.210.960,82 TL olması gerekirken 143.362.268,69 TL olarak bizlere sunulan taşınır mal yönetmelik mal hesabında gösterilmiştir. Bu hesap meclis üyelerine gönderilmiş olan bütçe kesin hesabı ve taşınır mal yönetim hesabında açıkça görülmekte olup dün size mail atılıp komisyon kararı ve grup şerhimiz bu konuda çok net bir şekilde gözükmektedir” ifadelerini kullandı. 
CHP’li Meclis Üyesi Nazik Bulut ise gündem maddesi hakkında yaptığı değerlendirme de 2023 yılı net tahsilatının 2.012.956.886,32 TL, 2024 yılına devreden alacakların ise 124.792.247,45  TL olduğunu belirterek, “Kesin hesapta raporlanan tahsilatlarımızın oranı % 94’tür.  Toplam 2 milyarlık net tahsilatımızın  1.116.160 329,31 TL’si merkezi bütçeden ilimize aktarılan paylar ve  226.786.153,00 TL ise bütçe denkliğini sağlamak için satmış olduğumuz gayrimenkullerden  elde ettiğimiz gelirler. Sadece bu iki kalem gelir bütçesinin  % 67’sini oluşturuyor. Geriye kalan yüzde 33’lük dilim ise belediyemizin asıl faaliyetlerinden elde etmiş olduğu öz gelirlerimiz. Yani vergi gelirlerimiz ve teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimiz. Bu bölümdeki tahsilat oranımız yüzde 60-65 arasında gidip geliyor. Öz gelirlerimizden de büyük bir oranı tahsil edilemeyip gelecek yıllara devretmiştir. Önceki yıllarda  bu konu özelinde yönetime bir soru sormuştuk. Bu yıl yine hatırlatmak istiyoruz. Kurumun geçmiş yıllardan gelen alacaklarından zamanaşımına uğramış olanlar olup olmadığının incelenmesi neticesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 416 maddesi hükmüne göre düzenlenmesi gereken örnek 68 numaralı bütçe gelirleri tahakkuk artıklarından zamanaşımına uğramış olanlara ilişkin ayrıntı cetvelinin bu yılda düzenlenmediği görülmüştür. Neredeyse tahsili imkansız hale gelmiş muhasebe kayıtlarında yer alan bu alacaklarımızla ilgili detaylı bir çalışmanız var mı? Bütün belediyelerin gelirlerini artırmak için çaba harcadığını görüyoruz.

‘GELİRLERİ ARTIRMANIN NE KADAR ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUZ’
Gelirleri artırmanın ne kadar zor olduğunu da biliyoruz. Gelirlerimizi artıramıyorsak, mevcut alacaklarımızı tahsil edemiyorsak, sağlıklı bir bütçe oluşturmak için yapacağımız en sağlıklı çalışma lüzumsuz giderlerimizi azaltmak. Tasarruf tedbirlerini artırmak. Böyle bir önlem almaz isek her geçen yıl gelirlerimiz ve giderlerimiz arasındaki fark açılmaktadır. Hali hazırda 2023 mali yıl verilerine göre mevcutta kısa vadeli borçlar 319.084.543,00 TL, uzun vadeli borçlar 355.820.288,14  bulunmaktadır. Mevcut durum böyle iken gelecek dönemlerde de gelirlerimiz ve giderlerimiz arasındaki açığı kapatmak için ya borçlanmak zorundayız, ya gayrimenkul satmak zorundayız ya da yapacağımız yatırım ve faaliyetlerden vazgeçmek zorundayız” diye kaydetti. 

‘Bağımlılıkla mücadele topyekûn yapılmalı’ ‘Bağımlılıkla mücadele topyekûn yapılmalı’

SU BASKINLARININ NEDENİ ALT YAPI YETERSİZLİĞİ Mİ?
Çorum’un bir çok mahallesinde alt yapı yetersizliğinden dolayı bir çok binada su baskınları yaşandığını ifade eden Nazik Bulut, “Bodrum katlarda, bina girişlerinde insanların baş edemeyeceği büyüklükte su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri sürekli sahada su boşaltmak ve mazgal temizlemekle uğraştı. Belediye Meclis Üyeleri olarak bizlere de çok sayıda şikayet ulaştı. İmha edilen harcanmayan 65.000.000 TL bütçe planlı bir şekilde alt yapı çalışmalarına harcansaydı en azından birkaç mahallemizde alt yapı sorunu nu çözmüş olurduk ve bugün bunları konuşmuyor olurduk. Bir kaç ay sonra yeni bir bütçe yılı başlıyor. Müdürlüklerimize ve yönetime önerimiz gelecek yıllarda yapacakları faaliyetleri ve bu faaliyetlere ayıracakları bütçeleri daha gerçekçi ve sonuç odaklı yapmalarıdır. Bu anlamda Fen İşleri Müdürlüğümüzü kutluyorum. Oluşan tabloya bakıldığında bütçesini en verimli en rantabl kullanan başarılı müdürlüklerimiz arasında görünüyor. Umarım diğer müdürlüklerimize de örnek olur” ifadelerini kullandı.

‘BÜTÇEMİZ 2023 YILINDA 150 MİLYON TL FAZLA VERDİ’
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de 2023 yılı bütçe kesin hesabı ve idare taşınır yönetim hesabı hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.
2023 yılında öngördükleri tahmini gelir bütçesinin 2.137.000.000 TL olduğunu söyleyen Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, bunun 2.012.000.000 TL’sini tahsil ettiklerini belirterek gerçekleşmenin yüzde 94.2 olduğunu dile getirdi.
Gider bütçesini tahmini 2.233.000.000 TL olarak belirlediklerini ve 1.862.853.403 TL olarak gerçekleştiğini ifade eden Çöplü,  “Bütçemiz 2023 yılında 150 milyon TL fazla verdi. Toplam borumuz ise 147 milyon TL’dir. Vadesi geçmiş bir kuruş borcumuz yok” dedi.

‘5 YILDIR BU MASALLARI DİNLİYORUZ’
CHP’li Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz ise yaptığı konuşmada Lemzi Çöplü’yü eleştirdi.
5 yıldır bu masalları dinlediklerini kaydeden Yılmaz, “Gerçekleşen bütçenin yüzde 55’lik kısmı İller Bankasından gelen garanti paralardan oluşuyor. Bundan dolayı oranlar çok yüksekmiş gibi görünüyor. 2024 yılında Çorum Belediyesi kaç lira borç ödeyecek. Bütçenin nasıl 150 milyon TL fazla verdiğini Çorum halkı merak ediyor” diye belirtti.

‘ALT YAPIDA DOĞRU TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILIYOR’
Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise yaptığı konuşmada Tuncay Yılmaz’ın azmini ve çabasını takdirle karşıladığını söyledi.

Nazik Bulut’un konuşmasında bütçede belirtilen tablonun başarılı gibi gözüktüğünü belirtip ardından ise niyet okuduğunu kaydeden İsmail Yağbat, “Alt yapı yetersizliklerinden bahsediyor. Alt yapı yetersizliği olsa yağışlardan sonra göller oluşur ve uzun süre kalır. Harcamalar doğru yapıldığı için, doğru teşhis ve tedaviler yapılıp alt yapı yeterli hale getirildiği için sular yarım saatte çekiliyor.  Bir daha böyle bir afet olursa Nazik hamının yağmurluğunu ve çizmelerini giyip ekiplerimizle beraber dolaşmaya davet ediyorum. Hem arkadaşlarımızın verdikleri mücadeleyi yakından görmüş hem de bu tür su baskınlarının neden kaynaklandığını görmüş olurlar” diyerek sözlerini tamamladı.  

Konuşmaların ardından bütçe kalemleri tek tek oylanarak kabul edildi.