Çorum Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısı yapıldı.

Meclis Başkan Vekili İsmail Bölükbaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 18 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda 2024 yılı performans programı kabul edilirken, yine 2024 yılı ve izleyen iki yılın analitik bütçesi görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Belediyenin 2024 yılı performans programı ve analitik bütçesi hakkında partisinin görüşlerini dile getirmek üzere söz alan CHP’li Meclis Üyesi Rüştü Çağlar, Çorum Belediyesinin 2024 yılı performans programında 8 adet ana faaliyet alanında 31 adet performans hedefi ile 118 performans göstergesinin belirlendiğini ve bu hedeflere ulaşmak içinde 194 adet faaliyet proje öngörüldüğünü belirterek, “2023 yılına göre faaliyet sayımız artmış, hangi alanlarda artmış; Çevre Yönetiminde, Toplum Düzeni ve Sağlık Hizmetlerinde, Kültür Sanat ve Turizm Hizmetlerinde ve Toplum Refahı ve Sosyal Yaşam Hizmetlerinde. Performans programında ki 194 faaliyet (proje) ve bunları gerçekleştirmek için 2024 yılı bütçesini kısaca özetleyecek olursak, gider bütçesi 3.930.000.000 TL, gelir bütçesi 3.530.000.000 TL, finans bütçesi 480.000.000 TL olarak belirlenmiş.  2024 yılında yatırımlar için harcanacak para gider bütçesinin yüzde 35.8’idir. 

Gelir bütçesinde ise en büyük gelir Merkezi İdare vergi gelirlerinden alınacak paylar 2.001.585.000 TL oluşturmaktadır. Diğer en büyük gelir kalemi olarak 883.000.000  TL sermaye geliri yani arsa satışları konulmuştur. Önceki yılar arsa satışlarına baktığımız zaman tahmini bütçelere konulan arsa satışları tahminlerinin gerçekleşmediklerini görüyoruz. Arsa satışlarından beklenen gelir sağlanamamakta ve bütçe gerçekleşmeleri düşük kalmaktadır. Bu da performans programlarında öngörülen faaliyetlerin gerçekleştirilemediğini göstermektedir. Finansman bütçesine bakacak olursak bütçe denkleştirilebilmesi için son beş yılın en büyük borçlanmasına gidilmekte özel bankalardan 400.000.000 TL, İller Bankasından 80.000.000 TL borçlanma öngörülmektedir. Alınan bu borç ile önceki yılar borçlarından özel bankalara 68.000.000 TL iller bankasına 22.000.000 TL borç ödemesi yapılacağı öngörülmekte ve 390.000.000 TL ise gerektiğinde kullanmak üzere Meclisten yetki istenmektedir. Yapılan politika değişikliği ile bilindiği üzere günümüzde politika faizler % 35 banka faizleri ise % 45 seviyelerine çıkmıştır. Bu durumda faiz ile özel bankalardan borçlanarak Belediye Hizmetlerini yerine getirmek için finans bütçesi yapmak ve yatırım yapmak ne kadar doğrudur. Özellikle 2024 yılının seçim yılı olduğu düşünüldüğünde yeni gelecek yönetime böyle bir bütçeyi nasıl devir edeceksiniz. Sonuç olarak 2024 yılı bütçe gelirlerine konan arsa satışları için tahmin edilen 883.000.000 TL satışın gerçekleşemeyeceği ve özel bankalardan borçlanılacak olan yüksek faizli 400.000.000.TL’sinin bütçe gelirlerinin gerçekleştirilmesini zora sokacağını bu durumun performans programlarında öngörülen 194 adet faaliyetin gerçekleştirilemeyeceğinin ön görülmesi sebebi ile bütçeye Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak ret oyu vereceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

‘BÜTÇEMİZDE ARTIYA GEÇTİK’
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ise yaptığı konuşmada Rüştü Çağlar’ın eleştirilerine cevap verdi.

2024 yılında Belediyenin rutin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için belirlenen bütçenin 2.500.000.000 TL, yatırım için ayrılan paranın ise 1.400.000.000 TL  olduğunu ifade eden Lemzi Çöplü, “Finansman bütçesi olarak ise 400.000.000 TL koyacağız. Buda bütçenin yüzde 10’una denk gelir ki bu da çok büyük bir rakam değil. Onuncu ayın sonu itibarıyla şuan bütçemizde denklik var ve şuanda artı olarak devam ediyor. Bütçemizi kontrol altına aldığımızı ve sürdürdüğümüze inanıyoruz” dedi. 

Gündem maddeleri üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından 2024 yılı performans programı kabul edilirken, yine 2024 yılı ve izleyen iki yılın analitik bütçesi görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Belediye Meclisi bütçeyi görüşmek üzere 10 Kasım Cuma günü saat 15.00’da yeniden toplanacak. 

'Dinin doğru anlaşılması için sağlıklı bir kaynak ve yöntem anlayışına ihtiyaç var' 'Dinin doğru anlaşılması için sağlıklı bir kaynak ve yöntem anlayışına ihtiyaç var'

Editör: Fatih Akbaş