75 günlük yaşam mücadelesini kaybetti 75 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sürvey çalışmaları sonucu kışlaklardan ortaya çıkan Çekirge zararlısına karşı Çorum Tarım İl Müdürlüğü tarafından mücadele kararı alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada birçok kültür bitkisine zarar veren çekirgenin Çorum'da 10'a yakın zararlı türü bulunduğu belirtildi. 

Bu kapsamda çekirge zararlısının tarım alanlarındaki zararları  incelenirken, Çorum'da çekirge sürveyi kapsamında takip edilen alanlar bulunduğu ifade edildi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı Uygulama programında devlet mücadelesi kapsamında bulunan çekirge zararlısına karşı teknik ekiplerce sürvey çalışması yürütüldüğü kaydedilirken, konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi; 

"Çekirgeler yazın yumurtalarını toprağın 4-5 cm derinliğine bir yüksük içinde bırakırlar.  Kış, yumurta döneminde geçirilir. Çekirgelerin yumurta bıraktıkları alanlara "Garsiyat alanları" adı verilir.  Çekirgeler yumurtalarını su tutmayan meyilli arazilere, çayır diplerine, tarla kenarlarındaki işlenmemiş sert topraklara, meyilli ve nispeten yumuşak topraklara, çeltik tavaları veya tarla kenarındaki toprak setlere bırakırlar. Yumurtadan çıkan yavrular önce çevredeki çayır otları ile beslenir, daha sonra da kültüre alınmış alanlara geçerler. Çekirgeler senede 1 döl verirler. 5 gömlek değiştirerek ergin olurlar. Her yavru dönemi yaklaşık 5-7 gün kadar devam eder. Yavrular yaklaşık 5-6 hafta içinde ergin hale gelirler. Bu dönemleri geçirerek ergin olan bireyler çiftleşir ve dişiler tekrar yumurta bırakırlar. Bu yumurtalar toprakta 9-10 ay kadar kalır ve ertesi yılın ilkbaharında açılır. Tarım alanlarında zararlılara karşı bakanlığımızca çeşitli mücadele yöntemleri uygulanmaktadır. İlimizde çekirge zararlısının tarım alanlarındaki zararları da bu kapsamda incelenmektedir. İlimizde çekirge sürveyi kapsamında takip edilen alanlar bulunmaktadır.  Bakanlığımız Bitki Sağlığı Uygulama Programında Devlet Mücadelesi kapsamında bulunan çekirge zararlısına karşı teknik ekiplerimizce sürvey çalışması yürütülmektedir."

Editör: Fatih Battar