İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre,   İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde toplam 385  kişi 9 ay süreyle istihdam edileceği belirtildi.

Program 11 Eylül 2023'de başlayacak, 7 Haziran 2024'te sona erecek. 

Başvurular; (25/08/2023 - 29/08/2023) tarih aralığında alınacak olup, katılımcıların, tamamı 1. ve 2. Liste ayrımına tabii tutularak geçerli başvurular içerisinden Noter Kurası Yöntemiyle belirlenecektir.

    Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın 29/08/2023- Salı günü Saat:24:00’a kadar, ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler àİş arayan à Toplum Yararına ProgramlaràTYP Başvuru” kısmından sistem (program) numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru şartları, kontenjan ve program numarası aşağıda ayrıca belirtilmiştir. Başvuruda sorun yaşayanlar İl Müdürlüğümüz Personelinden başvuru için yardım talep edebilirler.

TYP’lerden 27/09/2017 tarihinden itibaren dokuz ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olanlar yönetmelik gereği maksimum faydalanma süresini tamamlamış olup yeni programlara başvuru yapamayacaklardır.

Bir kişi aynı anda açılacak TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecektir.

  TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin 1,5 (bir buçuk) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz.

Katılımcı seçimi ile belirlenen listeler nihai liste olmayıp gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan programlar başlatılmayacaktır.

 Programlara başvuru şartları:

Çorum'a ikinci Vergi Dairesi kuruldu Çorum'a ikinci Vergi Dairesi kuruldu

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak,

 Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç)

Emekli ve malul aylığı almamak,

 İş göremezlik ödeneği alanlar TYP ye katılabilir

Son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun ve Okul Aile Birliği çalışanı olmamak,

5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinin 4 numara alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı kanunun Ek-5. Kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışan kişiler TYP den yararlanabilir.