Çorum'da  Vali Yardımcı tarafından görev yeri değiştirilen bir sağlık personeli açtığı davayı kazandı.

İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ) kadrosunda Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri (AABT) olarak görev yapan sağlık görevlisi, Vali Yardımcısı'nın onayı ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü emrine görevlendirilince Çorum İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Geçici görevlendirmenin iptali için Çorum İdare Mahkemesi’nde iptal davası açılırken, mahkeme sağlık görevlisini haklı bularak görev yerine geri dönmesine karar verdi.

Düğün alanı savaşa alanına döndü! Düğün alanı savaşa alanına döndü!

Konu ile ilgili Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Dr. Derya Uğur da bir açıklama yaparak; 

Çorum’da İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ) kadrosunda Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri (AABT) olarak görev yapmakta iken, üyemizin, “Vali Yardımcısı” onayı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü emrine (Komuta Kontrol Merkezi) görevlendirilmesine karar verilmiştir. Üyemiz, haksız ve hukuka aykırı geçici görevlendirme nedeniyle, mağduriyetinin giderilmesi talebiyle Sendikamız Genel Sağlık-İş’e başvurmuştur. Sendikamız Hukuk Müşavirliği, üyemizin mağduriyetinin giderilmesi için derhal girişimlere başlamış, Çorum İdare Mahkemesi’nde iptal davası açılmıştır. Çorum İdare Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda, “…Bu durumda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 8. maddesi ile il memurlarının görev yerlerinin değiştirilmesi konusunda valilere verilen yetkinin devrinin mümkün olmadığı, aynı Kanun'un 9/B maddesi ile devredilebileceği öngörülen yetkinin hesabata ve teknik hususlara ait işlerle ilgili bulunup nakil veya tahvil konusundaki yetkiyi kapsamadığı, valiye tanınan bu yetkinin vali yardımcısı tarafından ancak valiye vekalet ettiği dönemlerde kullanabileceği, bunun dışında vali yardımcısı tarafından il içi atama yetkisinin kullanılamayacağı kuşkusuz olup, Vali yerine Vali Yardımcısı onayı ile tesis edilen dava konusu ... tarih ve … sayılı işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” denilerek, dava konusu geçici görevlendirme idari işleminin İPTALİNE KARAR VERİLMİŞTİR. İptal kararının ardından üyemiz, kadrosunun bulunduğu görev yerine geri dönmüştür. Genel-Sağlık-İş, yine büyük bir mağduriyetin önüne geçmiş, idarenin yetkilerinin sınırsız olmadığı, bizzat idareye bir kez daha gösterilmiştir. Genel Sağlık-İş, her zaman üyelerinin yanında olmaya devam edecek, keyfi ve hukuka aykırı idari işlemlere karşı mücadelesini daima sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.