Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) eczacılık fakültesi açılması ile ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Afacan, TOBB’un açıklamalarını eczacılık mesleğinin geleceğini tehlikeye atan ve bilimsel temelden yoksun bir beyanat olarak değerlendirdi.

TOBB'nin açıklamalarında, vakıf üniversitelerinin yükseköğretim sistemine katkıları vurgulanarak, yeni eczacılık fakültelerinin açılmasının gerekliliği savunulduğunu ifade eden Erol Afacan, bu beyanatların gerçeklerle ve bilimsel verilerle uyuşmadığını vurguladı.

Afacan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye'de eczacılık fakültelerinin sayısı hızla artarken, mezun sayısındaki artışa paralel olarak eczacı istihdam oranları giderek azalmaktadır. 2013 yılında yürürlüğe giren yasa ile eczane açma koşullarının nüfus kriterine bağlanması, genç eczacıların mesleğe adım atmasını daha da zorlaştırmaktadır.

Mevcut durumda, ülkemizde 47 eczacılık fakültesi bulunmaktadır ve bu fakültelerde her yıl yaklaşık 5500 öğrenci eğitim görmektedir. Bu durum, eczacılık mesleğinin geleceği için ciddi bir planlama gerektirmektedir. Ülkemizin 5, 10, 25 ve 50 yıllık eczacı ihtiyacının belirlenmesi için devletin ilgili kurumları, Türk Eczacıları Birliği, Eczacılık Fakülteleri Dekanları ve YÖK ile oluşturulacak bilimsel bir heyetin hazırlayacağı rapor doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

Erol Afacan, “TOBB'nin açıklamalarında, vakıf üniversitelerinin eğitim kalitesi ve uluslararasılaşma politikalarına katkıları öne çıkarılmakta, ancak eczacılık fakültelerinin sayısındaki artışın mesleğimiz üzerindeki olumsuz etkileri göz ardı edilmektedir. Bu tür açıklamalar, genç eczacıların iş bulma olanaklarını azaltmakta ve mesleğimizin saygınlığını zedelemektedir.

Çorum Eczacı Odası olarak, TOBB'nin eczacılık fakültesi açılması ile ilgili açıklamasını kınıyor ve bu tür bilimsel temelden yoksun beyanatların, eczacılık mesleğinin geleceğini tehlikeye attığını vurgulamak istiyoruz. Ülkemizin eczacılık mesleği dahil tüm sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesine yönelik stratejik planlamaların, ilgili tüm kurumların iş birliği ile ve bilimsel temellere dayandırılarak yapılması elzemdir” açıklamalarında bulundu.” (Haber Merkezi)

En kısa toplantı En kısa toplantı

Editör: Haber Merkezi