OKA 2019 yılı destekleri açıldı

OKA-Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Çorum Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın, 2019 yılı destekleri hakkında açıklamalarda bulundu.

OKA 2019 yılı  destekleri açıldı

OKA-Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Çorum Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın, 2019 yılı destekleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yalçın açıklamasında şu bilgileri verdi:

“Ajansımız 2019 yılı Teknik Destek, Fizibilite Desteği ve Güdümlü Proje Desteği yayınlanmıştır.

Teknik Destek içerisinde; bölgedeki merkezi kamu kurumlarının güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin planlama çalışmaları, sivil toplumun ve özel kesimin güçlendirilmesi, ulusal stratejiler, eylem planları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı faaliyetler, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek;  eEğitim verme, danışmanlık sağlama, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, gibi kurumsal kapasite geliştirici faaliyetleri desteklenmektedir. 

Eğitim desteği talepleri için azami tutar 20.000 TL, danışmanlık ve diğer teknik destek talepleri için azami tutar 30.000 TL.

Fizibilite desteği içerisinde,

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planında yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

Sağlık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

Sosyal kalkınma ve yenilikçilik alanlarında yapılacak projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

Doğa ve tarih turizminin geliştirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

TR83 bölgesinde bulunan yerleşim yerlerinin yasana bilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak kentsel ve sosyal altyapi sorunlarinin çözümüne yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

Bölgesel yenilik ve girişimcilik altyapısının (Üniversiteler, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB'ler), Küçük Sanayi Siteleri (KSS'ler), Is Geliştirme Merkezleri (ISGEM'ler), Teknoparklar, kuluçka merkezleri vb.)  güçlendirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

Kirlilik, doğal afetler vb. can ve mal güvenliğine yönelik riskleri azaltıcı projelendirme çalışmalarının desteklenmesi, önceliklidir.

Destek miktarı:

Yatırım tutarı 10 milyon TL'nin altında olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 50.000 TL - Azami Tutar: 150.000 TL

Yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 50.000 TL - Azami Tutar: 250.000 TL olarak uygulanacaktır.

Ajans hibe desteği haricinde başvuru sahiplerinin mali taahhüdü gerekmektedir. Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20'sinden az ve %75'inden fazla olamaz.  Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Güdümlü Proje Desteği içerisinde,

Ajansımız, bölge planlarında veya saha çalışmaları sonucunda belirlenen öncelikli alanlarda, fizibilitesi Bakanlık tarafından onaylanmış güdümlü projelere destek sağlayabilmektedir. Güdümlü projeler proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda,  konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

Bu projelerde genel olarak;

Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörle ihtisaslaşmanın desteklenmesi, amaçlanmaktadır. İçerik olarak, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi bulunmaktadır. Yine kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi önceliklidir.

Sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendirecek, kültürel değerleri koruyacak ve geliştirecek şekilde; dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erise bilirliklerini kolaylaştıracak altyapının tesis edilmesi; göçün olumsuz etkilerinin önlenmesi, sosyal hayatin kolaylaştırılması, somut olmayan kültürel mirasın yasatılması esastır.

Bütün proje destekleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve gelişmeler www.oka.org.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Detaylı iş birliği ve görüşmeler için, Çorum TSO Hizmet Binası 1.Katda Yatırım Destek Ofisi olarak hizmet vermekteyiz.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2019, 10:56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER