15
Mar 2023
Edep ve Hayâ

Peygamberimiz; "Hayâ imandandır, hayâ imandan bir cüzdür" Buyurmuştur. Utanma duygusu, ar, mahcubiyet, edep ve hayâ, hoş olmayan bir olaydan sonra, kalpte meydana gelen bir sıkıntıdır. Hasan el Basri "Edebi olmayanın ilmi, sabrı olmayanın dini,...

MAKALEYİ OKU
08
Mar 2023
Hz. Eyyüp ve Sabır

Zor zamanlarda sıkıntıya, acıya ve meşakkatlere katlanma, soğukkanlılıkla mukavemet etme, aklın ve dinin gösterdiği yolda sebat etme anlamına gelen "Sabır" ruhun bir melekesi olup, insani güzel bir davranıştır. Nefse ağır gelen, tahammül...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2023
Ensar Muhacir Kardeşliği

Kur'an'ı Kerimde; "Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret...

MAKALEYİ OKU
22
Şub 2023
Kur'an ve Sünnette Müslümanların Vasıfları -4-

"Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir" "İnsanlar için ortaya çıkarılan iyiliği buyuran, fenalıktan alıkoyan, Allah'a inanan hayırlı bir topluluktur."...

MAKALEYİ OKU
15
Şub 2023
Deprem

Merkezi Kahraman Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve on ilimizi etkileyen iki büyük deprem hepimizi derinden yaralamış ve üzmüştür.  Devlet ve millet olarak hep birlikte yaralıların kurtarılmaları, yaraların sarılması...

MAKALEYİ OKU
08
Şub 2023
Kur'an ve Sünnette Müslümanların Vasıfları -3-

Müslüman, haliyle, hareketleriyle, tavrıyla, ihtiyaç sahiplerine uzattığı yardım eliyle, ticaretiyle, sözlerine sadakatiyle, ahde vefasıyla, ahlakıyla, merhametiyle, zalimlere karşı tavrıyla, olaylara yaklaşımı, feraseti, Allah'a (cc)...

MAKALEYİ OKU
01
Şub 2023
Kur'an ve Sünnette Müslümanların Vasıfları -2-

"Gerçekten Allah'ın emrine boyun eğen bütün erkek ve kadınlar, mü'min erkekler ve mü'min kadınlar, ibadete devam eden erkek ve kadınlar, (iş ve sözlerinde) sâdık erkekler ve kadınlar, sabreden erkekler ve kadınlar, mütevazı...

MAKALEYİ OKU
25
Oca 2023
Kur'an ve Sünnette Müslümanların Vasıfları -1-

Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de biz insanları en güzel ve donanımlı bir şekilde eşrefi mahlûkat olarak yarattığını, sorumlu varlıklar olduğumuzu ve sorumluluklarımızın da neler olduğunu bildirmiştir.  Allah(cc); sonsuz...

MAKALEYİ OKU
18
Oca 2023
Seçmeli Dersler

İlk, orta, lise ve dengi okullarımızda seçmeli derslerin tercih süreleri Ocak ayının 04 - 21 tarihleri arasındadır. Seçme oranına göre de kitapları basılarak, Eylül ayında açılacak olan yeni eğitim ve öğretim yılına hazır edilir. Yani...

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2023
Hz. Hüseyin -2-

Hz. Hüseyin Kûfe 'ye hareket etmeye karar verdiği zaman, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Zübeyir, Abdullah b. Ömer gibi önde gelen sahabeler, Kûfeliler 'in babasıyla ağabeyine yaptıklarını hatırlatarak, sözünde durmayan bu insanların...

MAKALEYİ OKU