05
Mayıs 2021
İslam Güzel Ahlaktır

İslam; iman, ibadet ve ahlak temelleri üzerine kurulmuştur. Bunlar et ve tırnak gibi olup birbirlerinin tamamlayıcılarıdırlar. Üçü bir bütünlük arz ettiği zaman bir anlam ve mana ifade ederler. İtikat inanmayı, imanda güzel amelleri gerekli...

MAKALEYİ OKU
28
Nis 2021
Bereket Ayı Ramazan

Peygamberimiz (a.s) "Ramazanın başı rahmet, ortası bereket, sonu da mağfirettir." Buyurmuştur. Ramazan ayının ortası olan bereket günlerinin sonuna yaklaştık. Bizlere sunulan sayısız rızık ve nimetlerin bir kısmının zekât, fitre ve sadaka...

MAKALEYİ OKU
21
Nis 2021
Kalbin Hastalıkları Ve Manevi Tedavi Yolları

İnsan, Allah'ın yeryüzündeki yarattıkları içerisinde, en güzel olarak dizayn edip, akıllı bir varlık olarak yarattığı, sorumlulukları olan ve sorumluluklarının da neler olduğu bildirilen, kalbi ve ruhu imanla süslenen, üstün meziyetlere...

MAKALEYİ OKU
14
Nis 2021
Rahmet Ayı Ramazan

İlahi emirlerin en yoğun bir şekilde yaşanıp, birlik ve beraberlik ruhunun sağlandığı, yoksulların halinden daha iyi anlayabileceğimiz bir iklime bizi çağıran ilahi ikramın sağanak halinde yağdığı, Rabbimizin rahmetinin zirveye çıktığı...

MAKALEYİ OKU
07
Nis 2021
Ahde Vefa

İnsan olmanın ve dinin gereklerinden birisi de ahde vefada bulunmak, iyilikleri unutmamaktır. Bir müslüman da bulunması gereken hasletlerden biri olan vefakârlığın zıddı ise nankörlük olup iyiliğin kadrinin bilinmemesi veya zıddıyla karşılık...

MAKALEYİ OKU
31
Mar 2021
Mehmet Boynukalın Konuşmasın mı?

Son zamanlarda attığı tweet'lerle sıkça gündeme gelen ve eleştiri konusu olan Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın, El Ezher Ünv. Mezundur. Yüksek lisans ve doktorasını ise Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi'nde tamamlamıştır. Türkiye...

MAKALEYİ OKU
24
Mar 2021
Sorumluluğun Bilincinde Olmak -2-

Yüce Rabbimiz Kur'an da, biz insanları yaratılanların en güzeli olarak var kıldığını, sayısız rızık ve nimetler verdiğini, ceza ve mükâfatın söz konusu olduğunu, akıllı bir varlık olarak yarattığını, sorumluluklarımızın...

MAKALEYİ OKU
17
Mar 2021
Sorumluluğun Bilincinde Olmak -1-

Sorumluluk, bir kimsenin kendi istek ve iradesi ile yaptığı veya yapmak zorunda olduğu işlerin hesabını Rabbine vereceğinin bilincinde olmaktır. Diğer bir deyişle kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2021
Vazgeçemediğimiz Hastalık Gıybet

Genelde eleştirmeyi, insanların arkasından çekiştirmeyi seven bir toplumuz. Gıybet, insanları veya yaptıkları işleri beğenemeyerek arkasından hoşuna gitmeyecek şeyleri söylemektir. Halk arasında dedikodu, gıybet ile aynı anlamda kullanılmıştır....

MAKALEYİ OKU
03
Mar 2021
Benliği Koruyabilmek

Gittikçe değerlerinden ve mukaddesattan uzaklaşılan, ahiret kaygısının olmadığı, ahlaksızlığın zirve yaptığı, güvensizliğin yaygınlaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu karanlıklardan ise ancak vahyin inşa ettiği değerlerimize sımsıkı...

MAKALEYİ OKU